Eerste blad    Vorig blad   

Blad 3 van 3 bladen.

   


X.62    Gerardus Hendrikus (Gerard) Van ECK, geboren op 15-02-1932 te Leuth, gedoopt op 15-02-1932 te Leuth (getuige(n): Gerardus van Eck (opa) en Helena Peters (Oma)), overleden op 08-03-2003 te Ulft op 71-jarige leeftijd,

 

Groeide op in een leuke omgeving: Leuth. De mobilisatie zorgde voor wat angst en onrust en als kind merkte hij niet al te veel van de oorlogsjaren.
Maar vanaf dinsdag 5 september (Dolle Dinsdag) evolueerde de waarneming als kind zeer sterk. De Ulo-opleiding in de Nijmeegse Schoolstraat was pas 2 1/2 dag begonnen ( ook Wim van Eck, Australië , begon daar toen), of de 82nd Airborne Division van de Amerikanen landden op 17 september 1944 in Nijmegen en omgeving o.a. te Wyler. Dit was een spannende en enerverende gebeurtenis, maar de gevolgen voor Leuth waren verstrekkend: het werd een frontdorp en zou dit vele maanden blijven. De eerste 6 weken bracht de bevolking onder de grond door, daar zij onder het artillerievuur van de Amerikanen lagen. Op 20 oktober bevalen de Duitser een evacuatie van Leuth, Kekerdom en Millingen, de Rijn over naar Grootegast, Lutjegast, Ferwerd en Holwerd in het hoge noorden. De van Ecks echter haakten onderweg af en bleven hangen in de Achterhoek om de bevrijding af te wachten. Poe van Eck met haar zonen: Bart ( per ongeluk uit Beek aan de verkeeerde kant van de Duffeltse Dijk terecht gekomen), Jan ,Helm, Hent en Wim met hun gezinnen stond een barre oorlogswinter te wachten, terwijl Zuid Nederland met de rest van de familie met een klap bevrijd was.
Gerard kwam terecht ( met zijn ouders en 6 kinderen) op de Dennenweg 5 in Doetinchem. Ook Gerrit Awater ( broer van zijn moeder) met zijn vrouw Truus Lem en de drei kindere: Nol, Mieke en Henk vonden daar onderdak.
Met Kerstmis kwam ook nog Coen van Eck erbij. Bij het bombardement van Doetinchem op 23 maart 1945 kwam Gerrit Awater om het leven. Net 10 dagen vóór de bevrijding op 1 april.
Helm c.s. maakte de totale bevrijding mee in Café Renner in Zeddam. Op 18 mei trok het gezin naar Leuth terug. Leuth was reeds door de Canadezen verovert tijdens het offensief: Opositon Veritable op 8 februari.
Ter voorbereiding van dit offensief, werd door de geallieerden het grootste artillerie bombardement van de gehele tweede wereld oorlof uitgevoerd.
De aanblik van Leuth of wat daar van over was tartte iedere beschrijving.
Alleen de melkfabriek was als duits lazaret overeind gebleven. Hier trokken de families van Jan van Eck, Helm van Eck en Jan Vierboom voorlopig in.
De wederopbouw van Leuth zou enkele jaren vergen.
Gerard moest aan zijn opleiding beginnen: 1952 Onderwijzersakte van de Kweekschool, Grootestraat te Nijmegen.
In 1952-1954 In militaire dienst. Als sergeant ontmoette hij Henk Oteman tijdens herhalingsoefeningen. Hij diende bij de Prinses Irene Brigade en Oranje Gelderland.
Te Assen lag hij in de Prins Hendrik kazerne,waar zijn oom Hent van Eck ook gelegn heeft tijdens de eerste wereldoorlog '14-18.
Verder kwam hij in de bekende militaire oorden: Zuid Laren, Steenwijk, Oirschot,Harskamp en Budel.
1956 Hoodakte A en B. Van 1952 tot 1960 trad hij in de voetsporen van zijn oom Wim Oteman en werd hij onderwijzer aan de St.Hubertusschool te Ooy en nog wel onder hetzelfde hoofd, meester Bouten, waar Wim voor zijn vroegtijdig overlijden in 1929 onder diende.
Van 1960 tot 1990 was hij leraar Duits en Geschiedenis aan de Mulu/Mavo te Ulft en vanaf 1969 als Adjunct-directeur van S.G.Wesenthorst.
In de politiek was hij van 1978 tot 1990 wethouder van de Gem.Gendringen.
Vanag 1969 1966 als raadslid.
Als locoburgemeester maakte hij concertreizen mee met het Ulfts Mannenkoor
in Groot Brittanië en de rest van Europa.
Na zijn pensionering legde hij zich toe op Marathonlopen.(De laatste dateert van 3 november 1996 te Amsterdam).
Hij doet nog bestuurlijk werk op sociaal-cultureel terrein en was voorzitter van het van Ecks Reunie Commité, dat op 12 juni 1976 en 14 oktober 1981 (van Eck 800) een massale van Ecks Reunie organiseerde, resp. te Kekerdom en Beek. Deze succesvolle reunies zijn nog jaren een levendige gesprekssof geweest in de familie. Het vijfkoppige comité bestond uit:Ada Hurkmans,Coen van Eck (penningmeester),Jan van Eck,Henk Oteman, en Gerard (voorzitter). Ook Jo Glaap leverde literaire bijdragen.
Februari 1996: De carnavalsprijs:'De ulftse Uutschieter" van het VUC.(Verenigd Ulfts Carnaval)
1990 Sportman van het jaar van de gemmente Gendringen
1984 Hengelkampioen Ambtenaren Concours Gendringen.
Het feit dat Gerard onderwijzer werd had hij te danken aan "Oom Hendrik", de broer van Opa ( Gerard) van Eck.Zijn vader Helm hielde hem altijd voor:" Word maar schoolmeester net als oom Hendrik. Dan haal je de hoofdakte en daarna nog een lagere akte en dan kun je les geven aan de Mulo. Dat heeft oom Hendrik ook gedaan. En dan kun je in de vakantie fietstochten maken naar Frankrijk. Je hebt altijd je brood en een goed pensioen. En zo is het met Gerard gegaan. Het hoof van de school in Leuth, Frans Hoens, wilde hem naar het gymnasium sturen,maar zijn toekomst was het verleden van Oom Hendrik Voor vader Helm, was hij het prototype van een geslaagde geleerde.
Oom Hendrik stond " aan de dijk " in Leuth in hoog aanzien. Als hij op vakantie kwam, logeerde hij vaak in hotel Lamers in Beek.
De kinderen van Eck zagen enorm tegen hem op en dat werd ook nog in de hand gewerkt door hun vader Gerard. Toen hij evenwel op een dag de kippen voerde, met de kippen ruggelings achter zich aan, gadegeslagen door de ramen door de jonge "meute" van Ecks, dachten deze toch, na een diep gepeins, dat hij een beetje "getikt" was! Hij werd sindsdien toch wat met andere ogen bezien.

 

Zoon van Wilhelmus (Helm) Van ECK (zie IX.16) en Johanna Gerarda (Anna) AWATER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-10-1960 te Nijmegen, gehuwd voor de kerk op 23-11-1960 te Nijmegen (getuige(n): Henk van Eck (broer) en Frans Tesser (broer)) met Wilhelmina (Wil) TESSER, 24 jaar oud, geboren op 21-04-1936 te Nijmegen, gedoopt op 21-04-1936 te Nijmegen (getuige(n): Maria Ruikes Willemze (geb. te Gendt overl. te Groesbeek 1987).
Mulo bij de zusters van JMJ, Oude Stadsgracht te Nijmegen. Tot 1960 gwerkt op kantoor bij de Gebr.Van Os, Philips, Oss en Vihamij Nijmegen.

Dochter van Franciscus Hubertus TESSER, fabrikant, en Wilhelmina Johanna WILLEMZE.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wilhelmus Franciscus Johannes Maria (Helmoet), boekhouder, geboren op 02-10-1961 te Ulft, gedoopt op 02-10-1961 te Ulft getuigen: Jan van Eck (broer van Gerard) en Johanna Gertruda Tesser (* 28-04-1944)

Helmoet heeft VWO en enkele jaren Wageningen.
Groot fietsamateur.

   2. 

Franciscus Wilhelmus Maria (Frank) (zie XI.92).

   3. 

Stanislaus Maria (Stan) (zie XI.94).

   4. 

Wouter Maria (Wout), politicoloog. professor universiteit Nijmegen, geboren op 07-06-1965 te Ulft.

Raadslid Groen Links in Nijmegen. Bestuurslid milieudefensie in Amsterdam.


 
X.65    Catharina (Toos) Van ECK, geboren op 24-04-1933, dochter van Wilhelmus (Helm) Van ECK (zie IX.16) en Johanna Gerarda (Anna) AWATER.
Gehuwd met Franz Th.G. (Frans) REMIJ, geboren op 27-07-1934.
1 Kind.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Theo.


 
X.66    Hendrikus Gerardus (Henk) Van ECK, geboren op 01-12-1934, zoon van Wilhelmus (Helm) Van ECK (zie IX.16) en Johanna Gerarda (Anna) AWATER.
Gehuwd met Annemarie (Annemie) PEETERS, geboren op 13-08-1938.
4 Kinderen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wilhelmus Theodorus (Helm), geboren op 26-08-1961.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-07-1986 met Marieke DONKERS, 20 jaar oud, geboren op 17-03-1966.

   2. 

Johanna Maria (Jolanda) (zie XI.101).

   3. 

Theodorus Wilhelmus (Theo), geboren op 29-12-1965.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-09-1987, gescheiden .. .. 1993 van Sandra Van den BRINK.

   4. 

Annemarie (Annemieke), geboren op 06-01-1967.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-04-1989 met Ronnie BOUKAERT, 21 jaar oud, geboren op 18-08-1967.


 
X.68    Jan Van ECK, geboren op 22-11-1936 te Leuth. (gem.Ubbergen).

Jan was het vierde kind uit het gezin van Helm van Eck en Anna Awater. Zijn lagere school volgde hij in Leuth en het Middelbaar Onderwijs in Nijmegen.
Jan startte zijn carrière na de middelbare school bij de Melkerij Lent te Nijmegen op de Wedren als employé op de verkoopafdeling.
In Mei 1954 kwam zijn vader terug uit Nijmegen, waar hij kaas had ingekocht bij de Fa.Wouters, met de mededeling, dat er bij het Domeinen-en Kadasterkantoor een briefje op de ruit hing, waarop te lezen viel, dat er een jongeman werd gevraagd." Dat is misschien iets voor jou !", merkte vader Helm op en inderdaad, die jongeman werd Jan.
Jan werd verder een "selfmade man", niet alleen in zijn veertigjarige loopbaan bij het kadaster.
Na de val van het communisme in de Oosteuropese landen is zijn bij het Kadaster en Landregistratie opgedane kennis ingezet in Bulgarije, Moldavië en andere Oosteuropese landen in het kader van het Landhervormingsproces aldaar.
Hiervoor moest hij voor lange tijd, dikwijls samen met zijn vrouw in het buitenland vertoeven. Ook na zijn pensioenering werd hij nog veelvuldig voor dit werk gevraagd en uitgezonden of begeleide hij buitenlandse missies hier te lande.
Ook buiten zijn professionele leven maakte Jan zich zeer verdienstelijk voor de maatschappij: van 1970 tot 1990 was hij gemeenteraadslid van de gemeente Ubbergen. In die functie heeft hij zich met name ingespannen voor de verbetering van de betrekkingen met Duitsland.
Jan erfde van zijn vader en zijn moeder een belanstelling voor de geschiedenis en vooral die van de streek en de mensen van zijn geboorteplaats Leuth en de Duffelt, waartoe Leuth behoort. Dit uitte zich in een groot aantal heemkundige aktiviteiten.Vele publicaties in kranten en tijdschriften en in boekvorm verschenen van zijn hand over de lokale geschiedenis. Hij kent zijn streek op zijn duimpje en heeft ook veel oog voor de natuurbiologisch aspecten ervan.
Hij is getrouwd op 20 october met Bep Jansen van het bekende Veerhuis te Erlecom. Bep heeft bij haar voorouders een van Woesik, waarschijnlijk geparenteerd aan de voorouders van Jan's grootmoeder, waar wij ook een van Woesik aantreffen.
Jan's zoon Werner werd bioloog en zoon Jorrit econoom. Werner woont met zijn vriendin Jeanne in Ubbergen en Jorrit met Brigitte in Nijmegen.
Voor zijn maatschappelijke verdiensten wer Jan onderscheiden met een Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau, hem opgespeld door de toenmalige Minister Nijpels op het Ministerie van Ruimtelijke Ordening te s'-Gravenhage. Zoon van Wilhelmus (Helm) Van ECK (zie IX.16) en Johanna Gerarda (Anna) AWATER.

Zie het parenteel van de Familie Awater

 

Gehuwd met Hubertha Christina Elisabeth (Bep) JANSSEN, geboren op 01-01-1942 te Erlecom (gem.Ubbergen).

Bep trok met Jan mee naar Bulgarije en verbleef daar lange tijd. Op vrijwillige basis maakte zij zich daar verdienstelijk voor een weeshuisproject en een instuut voor doven.


Afkomst Familie van Bep van Eck - Janssen


Bastiaan van Woesik 1893-1944  x   Petronella de Kleijn 1870-1953
                                                            |

Christina A.van Woesik 1893-1944    x  Joh.Wilh.Jansen 1890-1944
|____________________________________________________________________________

 |                     |                 |                      |                    |                   |                |                 |                |              |       
Joh. Ger.    Albert.       
Doroth.          Wilh.          Theo   Christina   Adriaan   Nelly    Gerad.   Anton.
1914           1915            1917                1920             1921        1926           1930
1969           1944            1944                1944             1944        1944           1944
x                    x                  x
Gilissen     Scheers     vd Velde
1914            1917            1917
1969            1944            1944
_____      ______
    |                     |
Bep 1942    Joanna 1944-1944

De Afkomst van Grada van Fulpen

 

Johannes van Woesik x Barara Krielen
|
Bastiaan van Woesik x Hendrina Kruize(*1782)
|
Elisabeth van Woesik x Gerardus van Wolferen
1814-1886                                 1811-1861
|
Maria van Wolferen x Willem van Fulpen
1841-1925                             1847-1926
|
Grada (Poe) van Fulpen -van Eck
1868-1964


De familie Janssen heeft tijdens de bevrijdingsdagen een dramatische en traumatische gebeurtenis meegemaakt. Op 28 September 1944, enkele dagen na de luchtlandingen van de 17e, bereiden de gevechten in Nijmegen zich uit naar de Ooijpolder. De familie Janssen schuilde voor de bombardementen samen met nog andere inwoners uit Erlecom ondere de ringoven van de plaatselijke steenfabriek.
Om 17,30 uur, besloot Johannes Janssen sr. de schuilplaats te verlaten, omdat zij dachten daar niet te kunnen overleven, zo hevig waren de artilleriebombardementen. Nijmegen leek hun veiliger. Op weg daarheen kropen zij in de Ooij bij de ouders van Grada Sheers, de vrouw van Albertus, in de kelder. Dat bleek hun noodlot. Er viel een te vroeg losgelaten bom, waarschijnlijk bedoeld voor de Waalbrug, precies achter de kelder en de hele woning stortte op de kelder. Allen, ook de familie Scheers waren dood. Een broer, Theodorus, heeft nog een uur geleefd. Ook dochter Nelly heeft het overleefd en een jongetje in een kinderwagen.( broertje van Johanna Christina Scheers)
Omdat de oudste zoon, Johannes (de vader van Bep) op de steenfabriek was achtergebleven- op het laatste moment weigerde hij een van zijn kinderen -Bep- mee te geven, zijn zij aan het drama, dat een uur na hun vertrek zich voltrok, ontkomen!
Johannes ,Beps vader, heeft nog meegeholpen zijn familie uit te graven en trof Theodorus nog levend aan. Zijn hele leven heeft hij niet over deze tragedie kunnen spreken.
Bij dit bombartdement kwamen om: Johannes Jansen sr met zijn vrouw Christina van Woesik en hun kinderen: Albertus met echtgenote Grada Maria Scheers en hun kindje Johanna Christina, Dorothea, Wilhelmus, Theodorus, Christina en Adriaan.
Petronella overleefde het en zoon Gerardus, die in gedurende de oorlog in Duitsland zat. Toen hij na de bevrijding thuis kwam, moest hij vernemen, dat zijn vader en moeder en een groot deel van zijn familie in Ooy bij een bombardement was omgekomen.

De  stamboom van van Bep van Eck-Janssen vaders zijde:

Johannes Janssen x Theodora Otten
1839-1922
|
Johannes Janssen x Christina van Woesik
1890-1944                           1893-1944
|
Johannes Janssen x Wilhelmina Gillissen
1914-1995                         1914-1969
|
Hubertha Janssen

1942

Johannes II trouwde op 14 augustus 1914 met Stientje van Woesik.
Johannes III trouwde op 15 oktober 1940 met
ientje Cillissen.
Het veerhuis in Erlecom startte in 1877 en Johannes Jansen uit Wercheren en zijn vrouw Theodora Otten uit Kleyen bij Zifflich waren de eerste bewoners.
Thans zit er nog tiny Janssen met haar man Kees Vink.Het veerhuis is café, anenex winkel en bakkerij. Lange tijd is het de aanlegplaats geweest van passagiersschepen op de lijn Tiel,Arnhem, Nijmegen, Lobith en vice versa.

 

Dochter van Johannes Gerardus JANSSEN en Wilhelmina Petronella Johanna CILLESSEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Drs. Wilhelmus Huberthe Jan Maria (Werner), bioloog, geboren op 06-12-1967 te Leuth (gem.Ubbergen.)
Studeerde eerst HTS milieukunde en na enkele praktijkjaren studeerde hij aan de R.K.Universiteit te Nijmegen af in Biologie.

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 06-06-2005 te Beek Ubbergen met Jeanne HEESTER, 36 jaar oud, geboren op 02-03-1969 te Afrika
Samenwonend

   2. 

Drs. Johannes Gerardus Hubertha Jan Marie (Jorrit) (zie XI.108).


 
X.71    Gerarda Helena (Ada) Van ECK, geboren op 08-07-1939 te Leuth (Ubbergen), dochter van Wilhelmus (Helm) Van ECK (zie IX.16) en Johanna Gerarda (Anna) AWATER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-09-1966 met Jan Holbe Van der GOOT, 27 jaar oud, tax official, geboren op 06-03-1939 te Sloten Fr.
2 Kinderen.
Van het geslacht van der Goot bestaat een familie stamboom:
Hendrick Brantsen van der Goot, geboren te Nijkerk, 17 mei 1645, bouwman aldaar, verkocht tussen 1691 en 1712 zijn land en aandeel in het erg en goed "De Goot" (hofstede) en vestigde zich vervolgens in Gaasterland. Als tabaksplanter kocht hij te Ruigehuizen een "huisingh, saette en landen", alwaar hij overleed in 1723.
De nazaten van Hendrick Brantsen bleven hoofdzakelijk gevestigd in Gaasterland. Later verbreidden zij zich ook naar de randgemeenten zoals Sloten.
Achterkleinkinderen namen in 1811 officieel de naam van der Goot aan.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Sjoerd.Y.W Van de GOOT, geboren op 18-03-1972 te Nijmegen.
Studeert Culturele Antropologie aan de R.K.U. te Nijmegen.

   2. 

Laurens.J.M. Van de GOOT, geboren op 13-12-1974 te Deventer.
Studeert Duits aan de R.K.Universiteit te Nijmegen.


 
X.73    Helena (Lenie) Van ECK, geboren op 22-07-1943, dochter van Wilhelmus (Helm) Van ECK (zie IX.16) en Johanna Gerarda (Anna) AWATER.
Gehuwd met Gerardus Jozef RUTTEN, geboren op 19-06-1944.
2 Kinderen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johannes Wilhelmus Gerardus (Han), geboren op 21-12-1965.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-08-1989 met Anita JANSSEN, 22 jaar oud, geboren op 02-05-1967.

   2. 

Angelique Johanna Helena Maria (zie XI.115).


 
X.74    Herman Gerhard (Hermi) MEISTERS, stadsinspecteur, geboren op 03-12-1931 te Duisburg, gedoopt op 09-12-1931 te Duisburg, overleden op 22-02-1971 te Duisburg op 39-jarige leeftijd.
Jong overleden in Duisburg. Liet zijn vrouw Margareth achter met twee kinderen: Dieter en Claudia .
Margareth trouwde voor een tweede maal.
Ook beide kinderen zijn inmiddels getrouwd.

Zoon van Friedrich Hermann Joseph (Fritz) MEISTERS en Maria Antonia (Marie) Van ECK (zie IX.19).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-11-1955 te Duisburg, gehuwd voor de kerk op 26-11-1955 te Duisburg met Margarete Maria BECKER, 24 jaar oud, geboren op 12-11-1931 te Duisburg.
Voor haar huwlijk was Magarete filiaalleidster.

Dochter van Peter Mathias BECKER en Philipine Maria MÜLLER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Dietmar (zie XI.116).

   2. 

Claudia, secreatry, geboren op 18-07-1963 te Duisburg, gedoopt op 03-08-1963 te Duisburg (getuige(n): Willibald Bigge en Brigitte Köchling).


 
X.76    Hendrikus Gerardus Coenraad (Henk) OTEMAN, gepensioneerd bedrijfsdirecteur.

Geboren op 29-01-1927 te Ooy(Gem.Ubbergen), gedoopt te Ooy (Gem.Ubbergen).

Henk groeide op in Ooy, waar hij tot zijn zesde dagelijks naar de bewaarschool in Nijmegen ging. In augustus 1933 verhuisde de familie naar Boxmeer in Brabant, waar Henk de lagere school volgde. Na het gymnasium a (Brakkenstein en Stevensbeek) afgerond met een Staatsexamen , studeerde hij aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en de Universiteit van Luik ( 6 maanden): Geschiedenis, Rechten, Economie en Philosophie.

Behaalde in Nijmegen zijn kandidaats in Rechten en in Philosophie, waarna zijn studie vlak voor het doctoraal moest worden afgebroken voor verplichte militaire dienst.

 Na 2 1/2 jaar diensttijd, als reserve officier (1 ste Lt), begon hi,j op 27-jarige leeftijd, een zakelijke loopbaan: 9 jr. in de textiebranche als export manager, 4 jr. in de schoenenbranche  als directie assistent, 4 jr. in de vleeswarenbranche  als landelijk verkoopleider en tenslotte 23 jaren in kaarsenindustrie als directeur, algemeen directeur en, na diverse overnames in de kaarsenindustrie, lid van de groepsdirectie van Bolsius Holding.

Pensioen op 66-jarige leeftijd op 1 januari 1993.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Na zijn pensionering behield hij  nog enige tijd  diverse commissariaten en adviseurschappen.

Hij was lid van de Kamer van Koophandel, President d'Honneur van de Europese Kaarsen Associatie in Parijs, Ere-Lid van de Nederl.Kaarsenvereniging, lid van de Wergeversverenigingen van Schijndel en Boxtel en van het VNO.
Auteur van diverse familiegeshiedenissen ( Oteman, Donnay, Bouillon,van Eck ,Awater,Hünnekens enz.).


Zie de Kwartierstaat Henk Oteman ( en zijn broers Ger en Wim)

Henk is zoon van Wilhelmus Johannes (Wim) OTEMAN en Antonia (Ton) Van ECK (zie IX.21).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-07-1953 te St.Servais(Namur Belgë), gehuwd voor de kerk op 18-07-1953 te St.Servais(Namur België) met Simone Leonie Octavie DONNAY, 24 jaar oud, assistante sociale, geboren op 10-01-1929 te Aalst(België.)
Simone is dochter van een Waalse beroepsofficier: Leon Donnay, en is geboren in Aalst, waar haar vader in garnizoen lag. Haar opleidingen: Gymnasium  en Ecole Supérieur de Sciences Sociales (Sociale Accademie) genoot zij te Namen. In 1946 ontmoette zij Henk, die op doortocht was door Namen, op vakantiereis naar Frankrijk.
Haar vader, die aan twee wereldoorlogen deelnam en tijdens de laatste in het verzet zat, was drager van vele hoge Belgische onderscheidingen.( w.o Ridder, Officier en Commandeur in de Leopoldsorde en het Verzetskruis.) Hij ligt begraven in het familiegraf te St.Servais bij Namen. Van de kant van Simones moeder: Helene Bouillon, bestaat een uitgebreide familiegenealogie.
Vóór haar huwelijk werkte Simone twee jaar als Assistante Sociale bij een Rijksinstituut voor justitie kinderen te St.Servais bij Namen.

Dochter van Etienne Désiré Léon DONNAY en Hélène Victorine Augustine Ghislaine BOUILLON.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Luc Peter Leon, bioloog, geboren op 28-03-1954 te Boxmeer.
Na zijn gymnasium  studeerde hij biologie aan de K.Univ. in Nijmegen. Schrijver van fietsboeken  voor fietstoeristen in divers Europesche landen.. Hij is zelf een fervent sportfietser.

Heeft een webwinkel voor fietsboeken: opdefiets.net

   2. 

Drs. Marc-Pierre (Marco) (zie XI.120).

   3. 

Drs. Eric Coen Marcel, business economics MA, geboren op 12-05-1960 te Boxtel.
Na zijn VWO opleiding voltooide hij een studie bedrijfskunde aan de universiteiten van Eindhoven en Groningen.

   4. 

Frank-Jean (Frank), geboren op 02-11-1962 te Boxtel, overleden op 01-01-1984 te Leiden op 21-jarige leeftijd.
Frank stierf op 1 januari 1984 op 21 jarige leeftijd in Leiden aan de gevolgen van een aangeboren hartafwijking (Transpositie van de grote vaten-Tetralogie van Falot). Frank was een begaafde jongen, die al op jonge leeftijd zich veel kennis over wijsgerige onderwerpen had eigen gemaakt. Hij had vele vrienden en leeft nog in de herinnering van velen voort. Zijn broer Mark dichtte de volgende regels op zijn bidprentje:

Nu jouw warmte wegvalt
Ondanks alle zorgen,
Nu alle hoop de geest geeft,
Nu rest alleen de morgen
Waarin jij van ons verwacht,
Dat wij op de wereld bewaren
Wat jij ons hebt gebracht.
Sterk en in evenwicht
Heb je ons zelf verteld:
Het is niet de lengte van het leven,
Maar de kwaliteit ervan die telt
.

 

Begraven op 04-01-1984 te Boxtel.


 
X.78    Gerardus Wilhelmus (Ger) OTEMAN, leraar, zakenman, businessman, geboren op 02-06-1928 te Ooy (Gem.Ubbergen)Gld, gedoopt te Ooy(Gem.Ubbergen)Gld.

Na een gymnasiumstudie en drie jaar philosophie, een muziekstudie in piano en orgel te Nijmegen en studies LO en MO Engels, emigreerde hij naar Canada en maakte hij een carrière in het onderwijs. B.A. University of Britsh Columbia. Op 56 jarige leeftijd startte hij een handelszaak in hotelkaarsen en lampen.
Zijn eerste vrouw Marion stierf 1n 1994 en in 1998 huwde hij zij tweede vrouw. Nora Nijssen.
Ger is erg betrokken bij het muziekleven in Vancouver: hij richtte een schoolorkest op, was kerkkoordirekteur in Victoria, richtte een barokorkest op en geeft jaarlijks als dirigent muzikal;e uitvoeringen.
Hij woont momenteel in West Vancouver.
General Manager van Necan Lights, thans gepensioneerd.

Zoon van Wilhelmus Johannes (Wim) OTEMAN en Antonia (Ton) Van ECK (zie IX.21).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 27-02-1957 te Noordwijkerhout met Maria Theresia (Marion) Van der MEER, 25 jaar oud, verpleegster, geboren op 07-12-1931 te Castricum (NH), overleden op 28-11-1994 te West Vancouver (Canada) op 62-jarige leeftijd.
Marion overleed aan een kwaadaardige tumor in de hersenen. Van haar familie: Beerepoot bestaat een uitgebreide genealogie. Opleiding: H.B.S. in Nederland.

Dochter van Godefridus Cornelis (Fried) Van der MEER en Aleida (Ali) BEEREPOOT.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 28-02-1998 te Vancouver met Eleonora Petronella Maria Cornelia (Nora) NIJSSEN, 60 jaar oud, physio and ergotherapist, geboren op 24-04-1937 te Haelen ( Limburg NL).

Nora werkte na haar middelbare schoolopleiding als vepleegsters en secretaresse in Nderlandse organisaties. Zij arriveerde 06-0501965 in Quebec., werkte 4 maanden voor de Nederlandse ambassade in Ottawa en vertrok daarna naar Vancouver, waar zij een BSR graad (physiotherapie) haalde aan de universiteit van British Columbia.
Vervolgens werkte zij 14 maanden weer in Nederland en kon toen een functie aanvaarden als wijktherapeute in Vancouver.
Vervolgens werkte zij gedurende 20 jaar in Vancouver voor de provinciale gezondheidsdienst. Met 1 augustus 1999 ging zij met pensioen.
Hobby's: tuinieren, naaien, zingen, toneelspelen en binnenhuisarchitectuur.
Zij heeft nog een broer: Petruis Antonius Hubertus geb. 29-05-1939 te Geleen en een zuster: Maria geb.25-09-1946.
Haar vader ontving de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor zijn 40-jarig voorzitterschap van de mijnwerkersbond afd. Geleen.

Dochter van Wilhelm NIJSSEN en Wilhelmina WILMS.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Godfried Pierre Paul Aimé, lithograph, geboren op 28-01-1958 te Vancouver (Canada), overleden op 03-06-2000 te Vancouver op 42-jarige leeftijd.

High School.
Werkte als Litograaf bij Northburn Printers.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 23-07-1994 te Vancouver met Blanca Aida CHANG, 40 jaar oud, Office Manager, geboren op 01-06-1954 te Lima (Peru).

B.Com. Catholic University Lima (Peru)
Werkt bij Nothern Sales Co.
(Graintraders)
Kwam op 1 september 1984 naar Canada. Haar vader is jong overleden en haar moeder bleef achter met 1 zoon en 6 dochters. 2 Zussen van Bianca zijn eveneens naar Vancouver gekomen.

Dochter van Augusto CHANG en Anna WAY.

   2. 

Miriam Karen Maria (zie XI.127).

   3. 

Paul Emile Caspar (zie XI.129).

   4. 

Alissa Françoise (zie XI.132).

   5. 

Katia Theresa, dietician,personal health and fitness trainer.sales manager, MA, geboren op 05-04-1971 te Comox (Canada BC).  Gehuwd op 26-05-2004 Barcelo Maya Beach, Riviera Mexico met Armand RAMPERSAUD.

 B.Sc.University of Britsh Columbia. Beiden: M.A. Halifax University.
Peter en meter bij de doop waren Henry Theodorus en Maria Gertruida Walraven.De priester was Rev.William Hill.
Beide zijn thans salesmanager bij een bedrijf voor medische produkten.


 
X.81    Coenraad Johannes Wilhelmus (Wim) OTEMAN (Coen), leraar Engels, geboren op 26-06-1929 te Ooy(Gem.Ubbergen), gedoopt op 26-06-1929 te Ooy (Gem.Ubbergen.)
Na een studie gymnasium (3 jaar Canisius in Nijmegen) en de Kweekschool in Nijmegen maakte hij een carrière in het onderwijs, zoals zijn vader. Daarna Akte LO Engels, leraar Mavo. Wims vader stierf toen Wim amper 6 weken oud was. Hij heeft zijn vader dus nooit gekend.
Hoewel hij eigenlijk Coenraad heette, genoemd naar de vroeg overleden broer van zijn vader, is enige tijd na het overlijden van zijn vader, waarschijnlijk medio 1930, een derde naam, Wilhelmus, aan zijn officiele voornamen Coenraad Johannes toegevoegd, zowel bij de B.S., het doopregister als in het trouwboekje. De familie is hem daarna Wim gaan noemen naar zijn overleden vader, maar buiten de familie wordt hij nog steeds Coenraad genoemd.

 

Zoon van Wilhelmus Johannes (Wim) OTEMAN en Antonia (Ton) Van ECK (zie IX.21).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 04-12-1969 te Eindhoven, gehuwd voor de kerk op 28-07-1970 te Eindhoven, gescheiden na 22 jaar op 22-10-1992 te Eindhoven van Maria Theresia Anna (Teréz) BASSTEIN, teacher, geboren op 09-03-1937 te Eindhoven.
Haar moeder was een Hongaarse.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gabriëlle (Gabrielle), receptionist, geboren op 25-08-1971 te Esch (NB).

   2. 

Remy, employé Essent, geboren op 10-02-1975 te Esch (NB.)
Remy studeerde aan de Havo en daarna een jaar aan de Hogeschool voor Journalistiek en Communicatie in Utrecht.

   3. 

Melanie, verpleegster, geboren op 10-02-1975 te Esch (NB.)
Melanie volgt een MBO opleiding in Nijmegen in de verzorginssektor.


 
X.83    Geert Van ECK, landbouwer, geboren op 13-09-1942 te Leuth, zoon van Johannes (Jan) Van ECK (zie IX.22) en Berdina Maria Johanna Wilhelmina KERSTEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-11-1968 te Leuth met Willy DEKELING, 26 jaar oud, geboren op 14-10-1942.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geert-Jan, landbouwer, geboren op 14-10-1969 te Leuth.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-07-1997 te Leuth met Bianca HENDRIKS, 25 jaar oud, dokters assistente, geboren op 24-03-1972.

   2. 

Digna, gezondheidskundige, geboren op 10-12-1971 te Leuth.
Gehuwd met John-Paul KNIPPING, assistent inkoop enn logistiek, geboren op 18-06-1969.


 
X.86    Joke Van ECK, geboren op 10-03-1943 te Leuth, dochter van Johannes (Jan) Van ECK (zie IX.22) en Berdina Maria Johanna Wilhelmina KERSTEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-04-1967 te Leuth met Frans KERSTEN, 26 jaar oud, banketbakker, geboren op 08-04-1941 te Beek Ubbergen.
Heeft een zaak in Beek en een in Nijmegen met fijn gebak. Ter gelegenheid van de troonswisseling toonde Frans zijn vakmanschap door het vervaardigen van twee koetsen met een span paarden ervoor, vervaardigd van poedersuiker.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Twan, ingenieur mechanica, geboren op 09-07-1968 te Beek.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1993 met Chinami ISHIKAMA, 24 jaar oud, geboren op 07-11-1968 te Japan.

   2. 

Dianne (zie XI.143).

   3. 

Francis, voedingstechnoloog, geboren op 17-09-1972 te Beek.

   4. 

Joly, faciliteits manager, geboren op 10-03-1976 te Beek.

   5. 

Leon, geboren op 27-05-1978 te Beek.


 
X.87    Jan Van ECK, ondernemer landbouw, geboren op 13-11-1944 te Leuth, zoon van Johannes (Jan) Van ECK (zie IX.22) en Berdina Maria Johanna Wilhelmina KERSTEN.
Gehuwd met Mieke SCHOLTEN, geboren op 09-04-1945.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan, beroepsmilitair, geboren op 06-03-1970 te Leuth.
Gehuwd met Lisette ZAAT, nurse, geboren op 16-03-1974.

   2. 

Bart, geboren op 15-03-1971 te hovenier.

   3. 

Wim, geboren op 31-01-1973 te Leuth.


 
X.89    Gerardus (Gerrie) Van ECK, geboren op 22-12-1940 te Beek (gem. Ubbergen), zoon van Bernardus (Bart) Van ECK (zie IX.24) en Maria Henrika (Marie) REIJMERS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 18-05-1965 te Groesbeek met Theodora Maria Petronella (Thea) HOOGHOF, 27 jaar oud, geboren op 05-08-1937 te Groesbeek, dochter van Theodorus HOOGHOF en Johanna De WILDT.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wilfried Bernardus Theodorus, geboren op 02-03-1967 te Beek (gem.Ubbergen) (getuige(n): A.Hooghof en Tiny van Eck).
Gehuwd met Gabrielle Van HOOYDONK, geboren op 11-03-1968 te Maastricht.

   2. 

Ivo Gerardus Hendrikus, geboren op 15-06-1970 te Beek (gem. Ubbergen) (getuige(n): Meter: Mia Hooghof.)
De vader was te laat met aangeven. Pas op 2 oktober werd Ivo staatsburger!
Gehuwd met Cindy VERMEULEN, geboren op 14-08-1974 te Beek.


 
X.94    Gerarda Maria Anthonia (Ada) De BRUIJN, geboren op 10-03-1937 te Boxmeer.
Ada heeft samen met haar man een dames - herenkapsalon, een drogisterij en een hulppostkantoor in Leuth.
Voor haar huwelijk werkte Ada bij de Giro in den Haag en in Arnhem
Samen met Coen van Eck,Jan en Gerard van Eck, Jo Glaap en Henk Oteman, was Ada tweemaal aanwezig in het comité, dat de twee bekende van Eck's reunies organiseerde. ( 3 febr.1976 Jan Heijmen Kekerdom en 14 nov.1981 Gildehuis Beek)

Dochter van Hermanus Hendrikus Cornelis (Matje) De BRUIJN en Margaretha (Goot) Van ECK (zie IX.27).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-02-1962 te Boven-Leeuwen met Adrianus Johannes Maria HURKMANS, 26 jaar oud, geboren op 18-08-1935 te 's-Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hermanus Johannes Maria, geboren op 16-11-1963 te Leuth.

   2. 

Adrianus Petrus Margaretha, geboren op 29-07-1964 te Nijmegen.

   3. 

Ronald Hermanus Johannes Johanna, geboren op 28-03-1969 te Nijmegen.


 
X.97    Gerardus Theodorus (Wieb) WULTERKENS, geboren op 25-11-1932 te Wijk bij Duurstede, zoon van Antonius Hendrikus (Toon) WULTERKENS en Gerarda Henrica (Grada) Van ECK (zie IX.29).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-04-1958 te Gendringen met Johanna Maria WEYKAMP, 23 jaar oud, geboren op 12-05-1934 te Gendringen, dochter van Albertus Jozephus WEYKAMP en Francisca Johanna Wilhelmina CONCELAAR.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Laura Francisca Maria (Annelore) (zie XI.160).


 
X.99    Ada WULTERKENS, geboren op 22-12-1938 te Zuilen.

Ada heeft nog een zoon: Roger Brosi geb. 16-08-1961 (geadopteerd door de fam.Brosi) Deze Roger Brosi is gehuwd met een zekere Leni NN en het echtpaar heeft 3 zoons.

Zoon van Antonius Hendrikus (Toon) WULTERKENS en Gerarda Henrica (Grada) Van ECK (zie IX.29).
Gehuwd .. .. 1975 te Nienburg (Dld) met Jack ATKINSON, geboren op 13-02-1935 te Schotland.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Simone ATKINSON, geboren op 16-03-1982 te Popleford ZW Engeland.


 
X.103    Theodora Grada Maria (Dory) Van ECK, geboren op 08-09-1938 te Nijmegen. Gedoopt op 09-09-1938 te Nijmegen (getuige(n): Gerd Hendriks en Gertrud Faassen), dochter van Gerardus Johannis (Gerrit) Van ECK (zie IX.30) en Theodora Maria (Dora) HENDRIKS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-04-1963, gehuwd voor de kerk op 24-04-1963 (getuige(n): Piet Groothijse en Geert van Eck) met Wolfgang KILIAN, 35 jaar oud, geboren op 07-02-1928 te Prechlau Dl. Overleden op 23-01-1993 te Ratingen op 64-jarige leeftijd.
Wolfgang Kilian was in 1954 Oost Duitsland ontvlucht. In West Duitsland is hij een café begonnen. Dit hebben Dori en Wolfgang geexploiteerd tot 1985.

Zoon van Franz KILIAN en Magdalena KAUFMANN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Claudia, geboren op 10-05-1964 te Nijmegen.


 
X.104    Gerardus Wilhelmus Johannis (Geert) Van ECK, caféhouder, geboren op 08-07-1942 te Ooyen, gedoopt op 08-07-1942 te Ooyen (getuige(n): Arnoda Seegers van Eck), zoon van Gerardus Johannis (Gerrit) Van ECK (zie IX.30) en Theodora Maria (Dora) HENDRIKS.
Samenwonend .. .. 1973 met Alida Cornelia (Ali) Van den SPOEL, geboren op 22-02-1937, dochter van H. Van den SPOEL.
Uit deze relatie:

   1. 

Gerry, geboren op 01-12-1976.

Na Lager Onderwijs tot 16 jaar, heeft Geert 2 jaar gevaren op de binnenvaart. Hierna volgde 2 jaar dienst in Suriname en daarna weer 2 jaar zeevaart. Vervolgens weer 20 jaar binnenvaart als kapitein.
Tussen 1989 en 1990 werkte hij op een booreiland en daarna opende hij een café in Gorinchem met een Midgetgolfbaan.
Zijn vrouw Ali heeft 3 kinderen uit haar eerste huwelijk en Geert en Ali hebben samen een kind: Gerrie.
Geert houdt van wielrennen, biljarten.(25 gemiddled in Libre).


 
X.106    Albert Maria (Abby) Van ECK, top cook, geboren op 19-05-1948 te Beek bij Nijmegen. Gedoopt op 19-06-1948 te Beek bij Nijmegen (getuige(n): Bart van Eck en Ria Frowijn.)
1954-1960 L.O.
1960-1964 Techn.School Brood en Gebak.
Daarna zwerft Ab voor zijn vak jarenlang door Nederland en Duitsland: 1964 Valmonte in Ubbergen ,1965 thuis in de zaak, 1966 Amsterdam Hilton, 1967 thuis in de zaak, 1967 Charlet Brakkestein, 1969 Bundeswehr, 1960 Thuis in de zaak, 1970 Vier Jährezeiten Berchtesgaden, 1970 Ponyhof Buchberg in Stein a.s.Traun, 1971 Stiegler's Rotes Ross in Vorra,1972 Hotel de Gut Birkensee in Offenhausen en Flughafen-Restaurant in Nürnberg, 1974 Küchenmeisterprüfung mit Ausbilder, 1975 Hotel am Sterntor in Nürnberg en Tennisges.Rot-Weisz in Mönchengladbach, 1977 Hotel-Restaurant Burg Wasserberg, 1977 Flughafen-Restaurant Mönchengladbach. 1989 Sparkasse Krefeld, 1990 Mercedes Benz Düsseldorf, 1990 Stadtsparkasse Mönchengladbach.

Zoon van Gerardus Johannis (Gerrit) Van ECK (zie IX.30) en Theodora Maria (Dora) HENDRIKS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-12-1970 te Traunreut am Chiemsee (O.Bayern) met Renate JÄHNIG, 18 jaar oud, geboren op 06-09-1952 te Nürnberg Dl.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Peter Gerhard, koopman, geboren op 07-10-1971 te Hersbruck bei Nürnberg, gedoopt op 12-12-1971 te Voora a.d Pegnitz.


 
XI.21    Yvonne Maria Arnolda (Yvon) SEEGERS, hoofd speciale verzorging, geboren op 30-07-1958 te Grave, gedoopt op 31-07-1958 te Grave, dochter van Arnoldus Mathias Antonius (Noud) SEEGERS (Broer) (zie X.25) en Maria Bernarda Justina (Mary) HEUVERS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-03-1980 te Made en Drimmelen, gehuwd voor de kerk op 29-03-1980 te Made met Cornelis Matheus Antonius (Kees) Den EXTER, 24 jaar oud, assistant director, geboren op 06-04-1955, gedoopt op 07-04-1955 te Made, zoon van Antonius Johannes Den EXTER en Cornelia Elisabeth KROON.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Timke Mary, geboren op 02-07-1987 te Raamsdonk, gedoopt op 09-08-1987 te Geertruidenberg.

   2. 

Martijntje Anna Cornelia, geboren op 09-11-1989 te Raamsdonk, gedoopt op 01-04-1990 te Made.


 
XI.23    Sandra Elisabeth SEEGERS, tuinarchitect, geboren op 27-11-1960 te Grave, gedoopt op 28-11-1960 te Grave, dochter van
Arnoldus Mathias Antonius (Noud) SEEGERS (Broer) (zie X.25) en Maria Bernarda Justina (Mary) HEUVERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-12-1983 te Made en Drimmelen, gehuwd voor de kerk op 23-12-1983 te Made met Antonius Clemens Johannes Maria (Ton) Den EXTER, 26 jaar oud, lawyer, geboren op 09-08-1957 te Made en Drimmelen, gedoopt op 10-08-1957 te Made, zoon van
Antonius Johannes Den EXTER en
Cornelia Elisabeth KROON.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Bo Mary, geboren op 14-04-1989 te Raamsdonk, gedoopt op 25-06-1989 te Made.

   2. 

Lynn Cor, geboren op 05-01-1992 te Oosterhout, gedoopt op 12-07-1992 te Made.


 
XI.31    Cornelia Berdina Maria (Corrie) GLAAP, lerares Nederlands, geboren op 28-04-1952 te Nijmegen.
Opleiding: M.M.S. Paedagische Accademie.

Dochter van Johannes Antonius Albertus GLAAP en Elisabeth Gerarda Arnolda (Lies) Van ECK (zie X.32).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1976 te Kerkrade met Drs. Peter Ferdinand August BOERSMA, 26 jaar oud, sociologist, geboren op 31-07-1949 te Kerkrade (Heumen.)
Opleiding:H.B.S. Universiteit sociologie.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Guus Johan Willem, geboren op 04-08-1979 te Nijmegen.

   2. 

Lieke Maria Berdina, geboren op 12-05-1981 te Beuningen.

   3. 

Francis Cornelia Joanna, geboren op 25-04-1983 te Beuningen.


 
XI.33    Elisabeth Maria (Beppie) GLAAP, geboren op 08-06-1953 te Nijmegen.

Opleiding: M.M.S. Sociale Accademie, Homeopathische opleiding Bloemendaal.
Beppie en Theo hebben thans een gemengd bedrijf in Zuid Frankrijk Combe de Sarda in La Sauvetat de Salères 47270 France.( Vee- en grondbedrijf, toerisme en homeopathische geneeskunde.)

dochter van Johannes Antonius Albertus GLAAP en Elisabeth Gerarda Arnolda (Lies) Van ECK (zie X.32).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 16-12-1995 te La Stavelat de Savères (Fr.) met Theodorus Alegundis (Theo) De WILDT, 45 jaar oud, geboren op 28-11-1950 te Malden.
Opleiding: H.B.S. Paedagogische Accademie. Leraar Landbouwschool.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Judith Anne Elisa, geboren op 27-12-1982 te Breda.

   2. 

Myrthe Johanna Simone, geboren op 14-05-1984 te Appeltern.

   3. 

Merel Maria Elisabeth, geboren op 21-09-1985 te Nijmegen.


 
XI.35    Gertruda Maria (Trudy) GLAAP, paedagoge ziekenhuis, geboren op 31-10-1954 te Nijmegen.
Opleiding:M.M.S. NXX Kinderopvoeding en Handenarbeid.

Dochter van Johannes Antonius Albertus GLAAP en Elisabeth Gerarda Arnolda (Lies) Van ECK (zie X.32).
Samenwonend te Beuningen met Conrad Pierre Hendrikus (Coen) Van KESTEREN, manager en adviseur cultuur.
Stone Good, Sound Equipement, Verhuur geluidsapparatuur.
Uit deze relatie:

   1. 

Jolien Johanna Elisabeth, geboren op 17-04-1984 te Nijmegen.

   2. 

Jochem Johan Hendrik, geboren op 12-09-1985 te Nijmegen.

   3. 

Joep Johan Willem, geboren op 04-03-1987 te Beuningen.


 
XI.37    Lucy Maria GLAAP, adviseur integratie prov. Gelderland. Geboren op 15-01-1957 te Nijmegen.
Opleiding: Havo Culturele Sociale Accademie.

Dochter van Johannes Antonius Albertus GLAAP en Elisabeth Gerarda Arnolda (Lies) Van ECK (zie X.32).
Samenwonend te Arnhem met Josephus Paulus Bernardus Maria BERNTSEN, social worker, geboren op 22-03-1954 te Silvolde.
Opleiding: H.B.S. Maatschappelijke Sociale Accademie.
Uit deze relatie:

   1. 

Juul, geboren op 06-11-1986 te Arnhem.

   2. 

Jelle Rens, geboren op 07-09-1989 te Arnhem.

   3. 

Michiel Johannes, geboren op 09-09-1991 te Arnhem.


 
XI.38    Joseph Wilhelmus Franciscus (Jos) GLAAP, employé, geboren op 28-07-1959 te Nijmegen.
Opleiding: Havo Conservatorium Zwolle. Docerend en uitvoerend musicus.

Zoon van Johannes Antonius Albertus GLAAP en Elisabeth Gerarda Arnolda (Lies) Van ECK (zie X.32).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-08-1993 te Arnhem met Yvone Caroline Wilhelmina NIJDAM.

Opleiding: Havo Sociale Accademie Homeopathische Geneeskunde Bloemendaal.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Zarah Elisa Antonia, geboren op 07-01-1986 te Arnhem.

   2. 

Jiri Johannes Wilhelmus, geboren op 15-12-1987 te Arnhem.

   3. 

Ilja Lucia Maria, geboren op 27-03-1994 te Arnhem.

   4. 

Lucas René, geboren op 04-05-1996 te Arnhem.


 
XI.41    Marcus Antonius (Mark) GLAAP, physiotherapeut, geboren op 23-02-1964 te Nijmegen.
Opleiding: Havo Physiotherapie in Duitsland.

Zoon van Johannes Antonius Albertus GLAAP en Elisabeth Gerarda Arnolda (Lies) Van ECK (zie X.32).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-09-1992 te Malden, gehuwd voor de kerk op 04-09-1992 te Mook met Ingrid Theodora Henrica DRIESSEN, 26 jaar oud, doctors visitor for Syba Geigi. physiotherapist. Geboren op 27-11-1965 te Vught.
Opleiding: V.W.O.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Marlyn Theodora Ingrid, geboren op 07-12-1993 te Malden.

   2. 

Jasper Johannes Leonardus Marc, geboren .. 07 1995 te Malden.

   3. 

Thomas, geboren op 18-07-1997 te Nijmegen.


 
XI.44    Robertus Wilhelmus Maria (Rob) ROOSENDAAL, arts, geboren op 03-10-1957 te Nijmegen.
Rob werkt als arts in Zeeland (N.B.)

zoon van Wilhelmus Antonius (Wim) ROOSENDAAL en Gerarda Gertruda Margaretha (Zus) Van ECK (zie X.34).
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 06-06-1997 met Sandra MAAS, 64 jaar oud, geboren op 25-11-1932.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Daan, geboren op 07-08-1995.

   2. 

Tim, geboren op 23-09-1999.


 
XI.46    Diana Van ECK, geboren op 13-08-1958, dochter van Gerardus Henricus (Gerrit) Van ECK (zie X.35) en Margaret (Margriet) PEETERS.
Kind:

   1. 

Joanne NN.

Australië.


 
XI.47    Clair Van ECK, geboren op 11-01-1961.

Australië.

Dochter van Gerardus Henricus (Gerrit) Van ECK (zie X.35) en Margaret (Margriet) PEETERS.
Kinderen:

   1. 

Brigitte NN. Australië.

   2. 

Dale NN. Australië.


 
XI.49    Patricia Marjan Van ECK, geboren op 17-02-1964.

Australië.

Dochter van Wilhelmus Bernardus (Wim (Bill)) Van ECK (zie X.37) en Victoria (Vicky) FENECH.
Gehuwd met Jack MULDRY.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Olana. Australië.

   2. 

Georgia. Australië.


 
XI.53    Bernadette Victoria Van ECK, geboren op 19-05-1965.

Australië.
Dochter van Wilhelmus Bernardus (Wim (Bill)) Van ECK (zie X.37) en Victoria (Vicky) FENECH.
Gehuwd met Robert PARON.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Luke, geboren .. .. 1995.

Australië.

   2. 

Michaela, geboren .. .. 1997.

   3. 

Jake, geboren .. .. 1999.

Australië
.


 
XI.56    Wilhelmus Gerardus Alfred Maria (Wilton) Van ECK, belastingadviseur, geboren op 10-03-1963 te Leuth.
Opleiding HEAO.

zoon van Coenradus Johannes (Coen) Van ECK (zie X.39) en Wilhelmina Allegonda Theodora (Mientje) KEUKENS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-10-1990 te Beek Ubbergen, gehuwd voor de kerk op 19-10-1990 te Kekerdom (getuige(n): G.van Eck en K.Derksen) met Bernadina Maria (Liana) DERKSEN, 25 jaar oud, administratief medewerker, geboren op 18-06-1965 te Kekerdom, gedoopt op 18-06-1965 te Kekerdom (getuige(n): Th.Derksen en M.Cornelissen-Koenders.
Opleiding: MEAO.

dochter van G. DERKSEN en S. KOENDERS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jeroen, geboren op 14-05-1993 te Leuth.

   2. 

Romy, geboren op 23-12-1995 te Leuth.


 
XI.58    Gerardus Johannes Wilhelmus Geertruda (Gerben) Van ECK, geboren op 16-07-1966 te Ubbergen, gedoopt op 16-07-1966 te Leuth (getuige(n): W.Keukens en T.van Lent-van Eck), zoon van Coenradus Johannes (Coen) Van ECK (zie X.39) en Wilhelmina Allegonda Theodora (Mientje) KEUKENS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1991 te Beuningen, gehuwd voor de kerk op 03-09-1991 te Beuningen (getuige(n): W.G.A.M.van Eck en J.A.K.van Oost (jr.)) met Saskia Van OOST, 24 jaar oud, geboren op 11-12-1966 te Ewijk, gedoopt op 06-03-1967 te Beuningen, dochter van Jan Adriaan Van OOST en Heintje Gerarda SIKKING.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Niels, geboren op 06-07-1997 te Leuth.

   2. 
3.  

Lieke, geboren op 17-03-1999 te Leuth.
Meike van Eck geb. 17 april 2002 te Leuth


 
XI.66    Wilfried Van ECK, zoon van Aloysius (Alouis) Van ECK (zie X.43) en Nellie WEEREN.
Gehuwd met Amanda BOERBOOM.
Woont thans in het huis van z’n opa, Wim van Eck.. Eck-Plek aan de Korenbloemstraat in Leuth.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Robert.

   2. 

Mitch.


 
XI.68    Guido Van ECK, zoon van Aloysius (Alouis) Van ECK (zie X.43) en Nellie WEEREN.
Gehuwd met J. CASTROP.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Rens.


 
XI.76    Melissa Van ECK, geboren op 24-05-1977 te Mount Barker Australië, dochter van Albertus Antonius (Rob) Van ECK (zie X.45) en Louisa Cornelia Chritianna Maria. (Loes) MARÉCHALL.
Gehuwd met Danny NN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Mia.

Australië.


 
XI.78    Berdina Petronella Elisabeth (Bernadette) LENTJES, geboren op 09-12-1962 te Beek, dochter van Henk LENTJES en Gertruda Theodora (Truus) Van ECK (zie X.48).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-06-1994 met Wilhelmus Christian Cornelis (George) De JONGH, 31 jaar oud, officier (majoor), geboren op 26-12-1962 te Oosterhout.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna Gertruda (Lotte), geboren op 09-01-1993 te Elst.

   2. 

Roeland Sjors (Pim), geboren op 07-04-1995 te Elst.

   3. 

Petronella Bersdina (Eefke), geboren op 20-11-1998 te Elst.


 
XI.79    Johannes Hendrikus Bernardus (Joris) LENTJES, logistiek employé, geboren op 06-01-1967 te Leuth, zoon van Henk LENTJES en Gertruda Theodora (Truus) Van ECK (zie X.48).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-09-1992 te Nijmegen met Maria Johanna Hendrina (Myriam) Van de HAGEN, 30 jaar oud, geboren op 27-08-1962 te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Rik, geboren op 11-08-1993 te Kekerdom.

   2. 

Anouk, geboren op 27-11-1995 te Kekerdom.


 
XI.86    Anthony Josef (Tony) Van ECK, geboren op 24-08-1972.
Adoptiekind. Australië.

Zoon van Joseph Willibrordus (Joep (Joe)) Van ECK (zie X.54) en Betty Antoinette HALL.
Gehuwd met Wendy NN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Rhianon, geboren .. .. 1997.

Australië.

   2. 

Lorklan, geboren .. .. 1999.

Australië.


 
XI.92    Franciscus Wilhelmus Maria (Frank) Van ECK, computer deskundige, geboren op 06-10-1962 te Ulft.

Frank studeerde HBO electro techniek.

Zoon van Gerardus Hendrikus (Gerard) Van ECK (zie X.62) en Wilhelmina (Wil) TESSER.
Gehuwd met Judith PASTOOR, geboren op 28-02-1961.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Marleen, geboren op 17-10-1990.

   2. 

Simon, geboren op 18-09-1993.


 
XI.94    Stanislaus Maria (Stan) Van ECK, journalist, geboren op 10-03-1964 te Ulft, gedoopt op 11-03-1964 te Ulft. Eindredacteur van Bihorma,

zoon van Gerardus Hendrikus (Gerard) Van ECK (zie X.62) en Wilhelmina (Wil) TESSER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-11-1987 te Barneveld, gehuwd voor de kerk op 06-11-1987 te Barneveld (getuige(n): Helmoed van Eck en Dick Heijting) met Kornelisk (Korrie) HEIJTING, 24 jaar oud, journalist, geboren op 10-01-1963, dochter van Jan Heijting HEIJTING en Siebrigje LEFFRING.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Niels, geboren op 12-04-1989 te Lunteren.

   2. 

Nienke, geboren op 09-01-1991 te Lunteren.

   3. 

Jarno, geboren op 06-06-1994 te Pesse.


 
XI.101    Johanna Maria (Jolanda) Van ECK, geboren op 10-02-1963, dochter van Hendrikus Gerardus (Henk) Van ECK (zie X.66) en Annemarie (Annemie) PEETERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1986 met Louis STRIKKELING, 26 jaar oud, geboren op 03-11-1960.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Elisabeth Annemarie (Renée), geboren op 13-04-1991.

   2. 

Ludovicus (Luc), geboren op 08-11-1993.


 
XI.108    Drs. Johannes Gerardus Hubertha Jan Marie (Jorrit) Van ECK, econoomt, geboren op 17-05-1969 te Leuth (gem.Ubbergen).
Werkte bij de Rabo in Tilburg.
[email protected],

Wezenlaan 217 Nijmegen.

zoon van Jan Van ECK (zie X.68) en Hubertha Christina Elisabeth (Bep) JANSSEN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 06-05-2004 te Millingen met Brigitte RUTJES, 32 jaar oud, geboren op 21-11-1971 te Leuth (gem.Ubbergen).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Tieme Jan Ben, geboren op 21-08-2002 te Millingen.

   2. 

Hella Chatarina Elisabeda, geboren op 09-05-2005 te Millingen.


 
XI.115    Angelique Johanna Helena Maria RUTTEN, geboren op 18-04-1968, dochter van Gerardus Jozef RUTTEN en Helena (Lenie) Van ECK (zie X.73).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-04-1988 met Marcel PEPERZAK, 24 jaar oud, geboren op 16-01-1964.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Coen, geboren op 22-10-1988.

   2. 

Lena Maria (Lisa), geboren op 23-05-1991.


 
XI.116    Dietmar MEISTERS, businessman, geboren op 29-06-1956 te Duisburg, gedoopt op 04-07-1956 te Duisburg (getuige(n): Herbert Meister en Ursula Becker), zoon van Herman Gerhard (Hermi) MEISTERS (zie X.74) en Margarete Maria BECKER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-07-1986 met Maria Elisabeth (Marielle) NN, 24 jaar oud, geboren op 04-05-1962.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Tobias, geboren op 02-08-1994.


 
XI.120    Drs. Marc-Pierre (Marco) OTEMAN, professor business economic MA, geboren op 15-10-1956 te Boxtel.
Na zijn opleiding athenaeum in Boxtel studeeerde Marc Nederlands en Portugees aan de K.Univ. in Nijmegen en Coimbra (Portugal).
Hij startte zijn loopbaan bij de SAS in Arnhem en werkte daarna voor Midnet te Apeldoorn. Tegelijkertijd voltooide hij een studie HBO Bedrijskunde, die aan de Universiteit van Nijmegen in 1994 werd voortgezet en in februari 1996 met een accademische titel bekroond werd.
Hij woont met zijn vrouw en drie kinderen in Noordijk bij Neede (Gld).

Thans docent bedrijfskunde aan de TH te Utrecht. Werkt aan een promotie op het terrein van bedrijfsethiek.

 

Zoon van Hendrikus Gerardus Coenraad (Henk) OTEMAN R.O.N. (zie X.76) en Simone Leonie Octavie DONNAY.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-03-1986 te Utrecht met Dra. Johanna Adriana (Hanka) JANSMA, 27 jaar oud, opvoedkundige MA, geboren op 18-10-1958 te Nijmegen.
Studeerde paedagogie aan de K.Univ. te Nijmegen,na eerdere opleidingen in de verpleegkunde en M.O.pedagogie.

Stamboom Jansma
===============

Eelke Jansma  x  Antje Rispens
                           |        
Meindert Jansma  x ( 1888)  Orseltje Slager
___________ |______________________________________________
     |                                          |                          |                               |                       |
Jinke (*1889)                 Eelke (*'91)         Lieuwe (*'93)         Anna (*'95)       Jan
    x  &n