Parenteel van Franz KWAAD( van QUAEDEN)

29-01-2006


I.1    Franz KWAAD( van QUAEDEN), geboren ca.1710 te Keulen, overleden op 09-10-1760 te Enkhuizen.

De naam Kwaad komt ook voor als Quade, Quaden en Kwaden. Bij de geboorte van Elisabeth Kwaad op 06-11-1748 heet de vader: Frans Tliman van Quaden.( de moeder Aaltie Jans Kralen)
Frans (tilman) Quade wordt voor het eesrt vemeld in het protestantse doopregister van Enkhuisen op 15 maart 1735. Hij kwam rond 1730 uit Keulen ( toen 35.000 inwoners. Enkhuizen had al in 1630 30.000 inwoners. Nu 17.000 en Keulen 900,000 !)
In het poortersboek van Enkhuizen van 1753 wordt Frans van den Quaade vermeld als "uyt Keulen".
Gehuwd met Aaltje Jans KRALEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jans Franz, geboren op 15-03-1735 te Enkhuizen, overleden op 05-08-1812 te Enkhuizen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Aagje JACOBS.

   2. 

Hiltgen, geboren op 31-01-1739 te Enkhuizen.

   3. 

Anthony Franz, geboren op 27-06-1741 te Enkhuizen.

   4. 

Gerrit Franszn (Quaad) (zie II.5).

   5. 

Elisabeth, geboren op 06-11-1748 te Enkhuizen, overleden op 13-11-1748 te Enkhuizen, 7 dagen oud.

   6. 

Elisabeth, geboren op 27-11-1750 te Enkhuizen.

   7. 

Franz, geboren .. .. 1754 te Enkhuizen.

   8. 

Hendrikje, geboren op 27-02-1754 te Enkhuizen, overleden op 27-03-1754 te Enkhuizen, 28 dagen oud.


 
II.5    Gerrit Franszn KWAAD( van QUAEDEN) (Quaad), geboren op 04-02-1744 te Enkhuizen, zoon van Franz KWAAD( van QUAEDEN) (zie I.1) en Aaltje Jans KRALEN.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 20-03-1782 te Enkhuizen met Saartje DIJKSTRA, geboren te Enkhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltje, geboren op 10-09-1768 te Enkhuizen.

   2. 

Frans Gerritszoon KWAAD (zie III.2).

   3. 

Jan, geboren op 25-08-1771 te Enkhuizen.

   4. 

Grietje, geboren op 01-11-1775 te Enkhuizen.

   5. 

Aaltje KWAAD (Quaad) (zie III.7).


 
III.2    Frans Gerritszoon KWAAD, gardener, geboren op 25-08-1771 te Enkhuizen, overleden op 30-09-1819 te Enkhuizen op 48-jarige leeftijd.
De huwelijksakte van zijn zoon Jan vermeldt als overlijdensdatum 29-09-1819.('s nachts om 12 uur in de Brugstraat.) Aangifte gedaan door: Hendrik Molenaar als aanbakende broeder en Rieuwerd Ruurdsen Blok als vriend..

Zoon van Gerrit Franszn KWAAD( van QUAEDEN) (Quaad) (zie II.5) en Saartje DIJKSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-05-1800 te Enkhuizen met Johanna MOLENAAR, geboren .. .. 1776 te Enkhuizen, overleden te Enkhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan Franszoon, day worker, geboren .. .. 1802 te Enkhuizen, gedoopt op 25-09-1802 te Enkhuizen.
De huwelijksakte vermeldt, kennelijk abusievelijk, 1702!
Gehuwd op 08-07-1827 (getuige(n): Johanna Molenaar (moeder), Lammert Molenaar (vader), Gijsbert Heering (bekende van de bruid, 33 jr), Jacob Plugger, 54 jr, en Hendrik Molenaar, 48 jr. beide ooms van de bruidegom.
Heeft volgens de akte voldaan aan de Nationale Militieplicht.
Nog vermeld in de akte: Voorgelezen volgens de wet van 26 Ventôse van het XI de jaar.

Echtgenote is Diennetje KOOPMAN (Dieuntje), geboren .. .. 1804 te Enkhuizen, gedoopt op 27-06-1804 te Enkhuizen, dochter van Lammert KOOPMAN, tailor, en Vrouwtje PLUGGER.

   2. 

Frans Fransz. Skipper servant, geboren op 14-02-1808 te Enkhuizen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-01-1828 te Enkhuizen (getuige(n): Joanna Molenaar,moeder van de bruidegom,(52 jr.), Jan Franz.Kwaad,25 jr. broer, Hendrik Molenaar, 49 jr, oom, Johannis Krak, 42 jr. bekende, en Jan Veersing, buur van de bruid,32 jr.
Aan de militeplicht is voldaan.

Echtgenote is Jeltje JERRES, 32 jaar oud, servant-girl, geboren op 29-01-1795 te Enkhuizen, dochter van Jerre JERRES (Jelles) en Aafje ZWART.


 
III.7    Aaltje KWAAD (Quaad), geboren op 30-03-1782 te Enkhuizen.

Of 10-03-1782 volgens de website Kwaad.

 

Zie ook home-/.tiscali.nl/~wr2777/kwaad-tree.htm  of  hl=en&q=frans+kwaadbtnG=search  of Google Kwade Quaed Genealogie

 

Overleden op 03-03-1825 om 20.00 uur te Enkhuizen op 42-jarige leeftijd.

Of + 02-03-1825 (Extract) ? Ook 02-09-1825 wordt genoemd. (dit laatste is onjuist. Zie akte.) Ook 03-05 1825 wordt genoemd. (onjuist)
Getuigen: Johannes van Marle, 57 jr., bekende, wonende in de Westerstraat en vader in het weeshuis en Job Meun, 75 jr. wonende op de Oudegracht en voogd en knecht en goede vriend.
De akte vermeldt weduwe van Jurrien Stapert. (Zij was immers niet getrouwd met Hendrik!). Aaltje was een jonge weduwe, die gehuwd was geweest met Jurrien Stapert en alleen woonde op de Vissersdijk te Enkhuizen. Zij was Ned.Herv.
Hendrik, die met medenemen van een varken gevlucht was voor het hoge water uit Maas en Waal,(Tussen 1809 en 1813) werkte in Enkhuizen als arbeider en zal Aalje wel ontmoet hebben op de "Meidenmarkt" voor de St.Pancraskerk.
Hij was niet met Aaltje getrouwd, maar woonde samen. Aaltje was nl. van Protestantse huize en Hendrik was Katholiek. Een ernstig huwelijksbeletsel in die dagen.
Zij vestigden zich op de Oude Rietdijk, welke thans de Vijzelstraat heet. Hier zijn hun kinderen geboren:
"Hendrik van Eck, van beroep arbeider heeft verklaard dat het kind van het mannelijk geslacht,hetwelk hij voorstelde de voornaam Johannes te geven, erkennnende de vader van het kind te zijn en hetzelf te hebben gehad van Aaltje Quaad, wonende binnen deze stad, welk kind geboren is in het huis staande en gelegen in de Oude Rietdijk, Enkhuizen, 25-03-1817."
Op 28 jan.1820 werd hun dochter Gerritje geboren. Dit kind stierf een week later.
Op 8 juni 1821 werd wederom een Gerritje geboren.
De relaties, ambachten en adressen van deze West-Friesche familie zijn bekend.
Aaltje stierf op 3 mei 1825, 43 jaar oud. Zij is begraven op het Westerkerkhof bij de nog bestaande Westerkerk.
Hendrik keert na de dood van Aaltje met zijn kinderen terug naar Dreumel.
Zijn vader , Lambert, leefde nog en stierf op 3 maart 1827 op 89-jarige leeftijd. Hendrik zelf stierf een jaar later op 22 mei 1828.

Dochter van Gerrit Franszn KWAAD( van QUAEDEN) (Quaad) (zie II.5) en Saartje DIJKSTRA.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 25-08-1803 te Enkhuizen.
" Op zondag den 25-08-1803 Jurriaan Stapert en Aaaltje Quaad, JM en JD, beide geboren en woonachtig alhier, zijn na 3 voorgaande huwelijksproklamatiën alhier in de Huwelijksen Stand bevestigt, ten overstaan van de commissie uit Schepenen dezer stad, als gecommiteerd tot het werk van de Huwelijkse Zaken. Kosten Fl.6,- (100)"

 

met Jurriaan STAPERT.
Op 25-08-1803 te Enkhuizen bevestigd (Gerecht 90 en 91) Jorrriaan Stapert J.M. en Aaltje Kwaad JD.

Samenwonend  (2) met Henricus (Hendrik) Van ECK, arbeider, geboren op 27-02-1783 te Dreumel.
Ook 27-11 1783 vermeld. Akte 231. Getuige: Regina van Oudforst.

(getuige(n): Regina van Outforst (was geh.met Arnold Frederik Cooijmans)), overleden op 22-05-1828 te Dreumel op 45-jarige leeftijd.
Ook 23-05-1829 (dag van aangifte op de akte) en 28-05-1828 (onjuist) wordt vermeld.
Aangifte door Theodorus Suykers (smid) en Jan van Ooyen (landbouwer), beiden bekenden van de overledene. Begraven op 28-05-1828 te Dreumel.

Hendrikus was de grootvader van Gradje van Eck.

Op een bepaald moment is Henricus van Eck hij naar Enkhuizen vertrokken vanuit Dreumel, hetzij vanwege huiselijke omstandigheden, hetzij vanwege een watersnood. Het moet geweest zijn tussen 1803 en 1809. Hij is evenwel volgens de overlevering van Jacobus gevlucht met een varken!.
Een citaat uit de krant uit die dagen: " Onze rivier de Waal, anderhalf uur boven Tiel de dijk doorbroken hebbende, op drie plaatsen twaalf dorpen onder water gezet en wel op zulk een wijze, dat het water in 10 dagen tijd gewassen is en gestaan heeft tot een hoogte van 5 voet in de pastorie"

Zijn in die dagen avontuurlijke tocht bracht hem in Enkhuizen. Hij heeft daar als arbeider gewerkt en kwam in aanraking met de dochter van Gerrit Kwaad en Saartje Dijkstra, genaamd Aaltje, een mooie, jonge weduwe, die met Jurrien Stapert gehuwd was geweest. Zij woonde op de Vissersdijk.
De huwelijksbevestiging met Jurrien was geschied ten overstaan van de Schepenen der stad op zondag 25 augustus 1803.

Hendrik en Aaltje gingen samenwonen. Vanwege hun geloofsverschil was een huwelijk nagenoeg een onmogelijkheid in die dagen. Zij kregen drie kinderen en woonden op de Oude Rietdijk. (later Vijzelstraat genoemd.)

Citaat uit de geboorteakte van Johannes; "Hendrick van Eck, van beroep arbeider, heeft verklaard, dat het kind van het mannelijk geslacht, hetwelk hij voorstelde de voornaam Johannes te geven, erkennende vader van het kind te zijn en hetzelfde te hebben gehad van Aaltje Kwaad, wonende binnen deze stad, welk kind geboren is in het huis staande en gelegen in de Oude Rietdijk." (25 -03-1917)

Op 28-03-1820 werd hun dochter Gerritje geboren, dat echter een week later stierf. Een jaar later op 08-06-1821 werd er weer een Gerritje geboren.
Aaltje stierf op zaterdagavond 3 mei 1825 om 8 uur, slechts 43 jaar oud.!
Zij werd begraven op het Westerkerkhof. (Begrafeniskosten; Fl.8,--)
Hendrik wordt in de overlijdensakte niet genoemd! (Hij was nl. niet officieel getrouwd!)
Na de dood van Aaltje ging Hendrik met zijn kinderen Johannes en Gerritje terug naar Dreumel, waar hij zijn oude vader Lammert nog in leven aantrof.
Deze stierf kort daarna op 89-jarige leeftijd. (03-03-1827). Het jaar erna stierf Hendrik zelf op 45-jarige leeftijd.!

Stamboom Kwaad

Frans Kwaad
|
Gerrit Fransz.( 1782-1825) x  Saartje Dijkstra
____________________|__________________________
|                                                                                                        |
Frans Gerritsz                                                                          Aaltje
(1771- 1819)                                                                        (1782-1825)
x                                                                                                      x
Johanna Molenaar *1771                                               Jurriaan Stapert
|                                                                                           Hendrik van Eck
___________________________                       ________|_________________     

  |                                                           |                        |                          |                              |
Jan Fransz. *1802         Frans Fransz.            Johannes (Jac.)      Gerritje                Gerritje
          x                                        x                             x
Dienneke Koopman         Ieltje Jerres,
    
Maria  van Heck

                                                                       Antonia van den Hurk

 

 

Zoon van Lambertus (Lammert) Van ECK, boer, schaapsherder, en Maria Jacoba (Vatrina?) Van DOESPECK (Douvespeck).
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Jacobus (Johannes), boeenknecht, boer, arbeider, geboren op 25-03-1817 te Enkhuizen.

Op 26 maart 1817 is aangifte gedaan.
Getuigen: Wander Lakenman, commies ter secretarie en Theunis Jacobsz de Vries bediende op het raadhuis. Overleden op 06-11-1908 te Dreumel op 91-jarige leeftijd.

Overl.BS Dreumel akte 27. Weduwnaar van Maria van Heck en Antonia van den Hurk. Na zijn tweede huwelijk noemde hij zich Jacobus.
Johannes kwam met zijn vader Henricus en zijn zusje Gerritje na de dood van zijn moeder Aaltje Kwaad in 1825 van Enkhuizen naar Dreumel.
Toen zijn vader in 1828 stierf was Johannes pas 11 jaar en zijn zusje zes!
Op zijn 27ste was hij boerenknecht.
Uit een certificaat van Voldoening (25 jan.1845), blijkt, dat hij was vrijgesteld voor de Militaire Militie
(Loting Nr.128) Signalement: Lengte 1.67 m, ovaal gezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, ordinaire neus, grote mond, lichtbruine haren en wenkbrauwen.
Zijn erste huwelijk was in 1845 met Maria van Heck, de 22-jarige dochter van meestertimmerman Jan van Heck en Johanna Peters te Lith (N.B.).
Mogelijk heeft Johannes daar de eerste jaren ook gewoond. Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend. Maria kon mooi schrijven, maar Johannes was analfabeet. (Zie zijn kinderjaren in Enkhuizen en Dreumel)
Maria overlijdt op 30-jarige leeftijd te Dreumel. (06-09-1850)
Op 05-08-1856 trouwt de nu 39-jarige Johannes (nu noemt hij zich Jacobus !) opnieuw met Antonia van den Hurk. Zij was naaister en even oud als Johannes. Haar ouders waren: Gradus van den Hurk en Petronella Vos.
Zij kregen twee kinderen: Hendrik (1857) en Gradus (1859).
In het bevolkingsregister van Dreumel van 1869 staan Jacobus, Antonia Hendrik en Gradus vermeld als wonende op de Oude Maasdijk 241.

Later wordt Jacobus vermeld als landbouwer. Op 24 aug.1881 koopt Jacobus (vlg.een notariële akte van 24-08-1881) het perceel Dreumel sectie E nummer 318 van Hendrikus Vink en op 24 juni 1900 verkoopt hij dit perceel weer (24.40 are) voor Fl.750,- aan (Lambertus Arnoldus) Jan Kosters.(2/2335. 3/288) Re.50.

Antonia overleed op 84-jarige leeftijd op 5 januari 1901 te Dreumel.

Toen Johannes' zoon Gradje in 1887 voor de eerste keer trouwde trok hij bij zijn ouders in. Het huisje aan de oude Maasdijk in Dreumel was eigendom van Jacobus. Gradje erfde het huisje van zijn vader bij diens dood op 90-jarige leeftijd op 6 nov. 1908. Het was een oud huisje met een laaghangend rieten dak. Binnen twee bedsteden en een opkamertje, waar vader Jacobus woonde. Op de deel bevond zich de klompenmakerij van Gradje en erachter stond een schuurtje voor het varken en de geit.
Het klompenmakersvak was geen vetpot, evenals het maken van manden en stoelen. Een klompenmaker kon 5 paar klompen per dag maken en verdiende Fl.0,35 per paar.( Fl.10,50 per week). Het benodigde gereedschap bestond uit: een trekzaag, beitels, lepelboren, messen, een heulbank en een gaaibank, beiden om het produkt vast te zetten. Het Gilde van de klompenmakers stond onder bescherming van St.Jacobus de Meerdere.
Toen de familie met 13 kinderen in 1911 naar Niel vertrok, verkocht Gradje het huisje met 50 roeden (ca.700 m2) grond voor Fl.1125,-- aan Jantje van Lent.

Heeft Jacobus misschien een broer Johannes gehad naar wiens voornaam hij zich noemde nadat deze was overleden? Op 14 aug.1876 nl. wordt te Wamel geboren een Johannes van Eck, zoon van Johannes, die dan 53 jaar is (Dus geb.1823) en getrouwd was met Maria van den Hurk. (Een zuster van Antonia?)

Verder was er mogelijk een broer Hendrik te Wamel, want op 8 januari wordt er een dochter van hem en Grada Olthof geboren, genaamd: Elisabeth.Hendrik is dan 47 jaar en dus van 1828.

Zowel Johannes als Elisabeth kunnen ook nazaten zijn van Petrus van Eck of Johannes Damianus van Eck.

Afkomst Antonia van den Hurk:

Jan van den Hurk
|
________________
Aert Jansz.van den Hurk x Odolia Derks
|
Antonius van den Hurk geb. 1748 x Allegonda van Hees
|
Gradus van den Hurk (1790-1848) x Petronella Vos
|
Antonia van den Hurk (1817-1901) x Johannes van Eck
|
Gradje van Eck

 

Afkomst van Petronella Vos


Frans de Vos
|
Willem Fransz. de Vos x Petronella Aerts
|
Paulus Vos (geb.1751) x Henrica Burgers
|
Petronella Vos (1790-1873) x Gradus van de Hurk
.

Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 22-02-1845 te Dreumel (getuige(n): Johannes Peters, arbeider,44 jr., kennis, Joost Blankers, rentenier, 46 jr. kennis, Johannes van Hussen,bakenmeester, 39 jr, kennis en Nicolaaas van Hussen , bakenmeester, 26, kennis.

Certificaat va voldoening aan de Nationale Militie overlegd.

Echtgenote is Maria Van HECK, 23 jaar oud, geboren op 29-04-1821 te Lith, overleden op 06-09-1852 te Dreumel op 31-jarige leeftijd.

Mogelijke verwandschap tussen Johannes van Eck en Maria van Heck.

De aangifte geschiedt door Johannes, haar echtgenoot.

 

Dochter van Jan Van HECK, timmerman, en Johanna PETERS.
Bij dit huwelijk werd hij nog Johannes genoemd.

Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 05-08-1856 te Dreumel (getuige(n): Johannes van Hussen, bakenmeester, 50 jr . vriend, en Johannes Merks, bakker, 37 jr, vriend en Theodorus de Jong, schipper, 49 jr, vriend en Jan Peters, landbouwer, 24 vriend.)

met Antonia Van den HURK, 39 jaar oud, naaister, geboren op 13-01-1817 te Dreumel, gedoopt op 13-01-1817 te Dreumel, overleden op 14-01-1901 te Dreumel op 84-jarige leeftijd.

Bij de successie 1901/1855 wordt vermeld: 04-02 1901.
Overl.BS Dreumel Akte 2.
Antonia kon wel schrijven, haar echtgenote niet.

Dochter van Gradus Van den HURK en Petronella VOS.

Certificaat van voldoening aan de Militieplicht.

   2. 

Gerritje, geboren op 28-01-1820 te Enkhuizen, overleden op 04-02-1820 te Enkhuizen, 7 dagen oud.
Ook 03-02 1820 vermeld.

Ook 05-02-1820 vermeld.

   3. 

Gerritje, geboren op 08-06-1821 te Enkhuizen.
Getuigen: Wander Lakenman en Theunis Jacobz.de Vries. Vader kon niet ondertekenen. Hij kan niet schrijven. Gedoopt op 09-06-1821 te Enkhuizen.
Is deze getrouwd te Dreumel?


 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software