Aanvullende kaarten Canal du Midi en Canal de Garonne
Michelin Region 1:200.000


Prijs 8,95 Euro

Veel kaart (tweezijdig bedrukt) voor weinig geld. Zelfde detaillering als de departementale kaarten; alles is verkleind. Reliëf in de vorm van schaduw wat een rustig kaartbeeld oplevert. Kaarten zijn van speciaal onscheurbaar materiaal vervaardigd. Editie 2009.

Voor het Canal du Midi zijn nodig 526 en 525.
Voor het Canal de Garonne 525 en 524
Voor de hele route
524, 525 en 526

 Michelin Départements 1:150.000 

Prijs: 6,50 Euro

De schaal 1:150.00 is een uitvergroting van de de schaal 1:200.000. Handig voor mensen met leesbril. De reliëfondergrond van de kaart is op basis van satellietbeelden. De detaillering is identiek aan de Region serie.  Er staat i.t.t. de serie regional een centrumkaartje van iedere departements hoofdstad. 
Kaartverdeling minder gunstig dan van region serie. Gewoon papier dus kwetsbaarder dan regionserie.

Voor het Canal du Midi zijn nodig
339, 344 en 343
Voor het Canal de Garonne 343, 336 en 335
Voor de hele route
339, 344, 343, 336 en 335

Michelin Zoom kaarten 1:53.000 tot 1:160.000

IGN Carte de Promenade/ Top 100 1:100.000

Prijs: 8,50 Euro

Pluspunten: Nauwkeurig, veel topografisch detail, hoogtelijnen, aanduiding aantal inwoners per plaats. Deze nieuwe top100 kaarten hebben een vernieuwde, heldere cartografie.

Voor het Canal du Midi zijn nodig
170, 169 en 168
Voor het Canal de Garonne 168, 161, 160 en 145
Voor de hele route
170, 169, 168, 161, 160 en 145