Bestellen van kaarten

Bestelgegevens

(*) Zijn verplicht in te vullen velden

Naam*
Bezorgadres*
Pc + Plaats+ Land*
E-mail* en Telefoon  
Bestelt de volgende kaarten:
(Zo volledig mogelijk naam, serienaam, landnaam en kaartnummer invullen)
Eventuele opmerkingen kunt u bijvoegen

 

Leveringsvoorwaarden:
*Leverantie binnen maximaal 2 weken. Bij langere levertijd volgt bericht per e-mail.
*Portokosten worden in rekening gebracht volgens geldende PTT tarieven.
*Betaling achteraf d.m.v. een factuur binnen 2 weken. 
*Bij retournering van de goederen binnen 8 dagen, mits onbeschadigd en voldoende gefrankeerd, vervalt de betalingsverplichting.