Benelux

Zie voor de overige fietsroutes die in Nederland of BelgiŽ beginnen en in Frankrijk, Duitsland, ItaliŽ, Spanje of elders in Europa eindigen het land van Bestemming.

Op deze pagina vindt u doorgaande fietsroutes in Nederland, BelgiŽ en Luxemburg.

Voor dagtochten in Nederland klik hier

Fietsgidsen van Buijten & Schipperheijn


ISBN 9058810712
Prijs 14,95 Euro
112 pag
Zuiderzeeroute

Fietsen rond een meer vol nostalgie. De oude Hanzesteden in het oosten en de parels van Hollands Glorie in het westen hebben hun karakter behouden.
De Zuiderzeeroute staat voor eindeloos fietsen langs oude zeedijken, open water en vogelrijke weiden. Achter elke dijksteen, overvliegende vogel, houten gevel of rietmoeras gaat een wereld van verhalen schuil. Verhalen die alle ťťn ding gemeen hebben: de invloed van de Zuiderzee.
De geheel bewegwijzerde route is beschreven in 23 trajecten tussen 15 en 38 km lang met kleurenkaartjes en alle praktische informatie zoals overnachtingsadressen.

ISBN9058810062
Prijs 13,95 Euro
96 pag
Fietsen langs de trekvaart

Een tocht tussen Delfshaven en Delfzijl langs de levensaders van de Gouden Eeuw. 
Deze gids neemt u mee over bijna alle jaagpaden die er nog zijn in Nederland. U rijdt een rustige en afwisselende route over goed begaanbare fietspaden, die voeren door verschillende provincies met elk hun unieke karakter.
De hoofdroute is 400 km, daarnaast is er nog liefst 600 km aan varianten opgenomen.


ISBN9058810070
Prijs 13,90 Euro
64 pag
Rondje Utrecht

Rondje Utrecht is een 280 km lange fietsroute langs de grenzen van de provincie die gebaseerd is op bestaande fietsroutes. In 6 etappes, allemaal bewegwijzerd en elk met een eigen thema, kunt u de provincie nader verkennen. Duidelijke kaartjes en routebeschrijvingen aangevuld met een losse routekaart met toeristische informatie complementeren dit gidsje.


ISBN 9058811271
Prijs 13,95
80 pag
Fortenroutes langs de vuurlijn

42 forten en 135km verdedigingslinie vormen de stelling van Amsterdam. Doel van deze gids is de samenhang te tonen van de bouwwerken die schijnbaar zonder enige samenhang in het landschap staan. In werkelijkheid zijn ze door onzichtbare lijnen met elkaar verbonden om tezamen een verdedigingslinie te vormen, die lange tijd door de grote mogendheden als onneembaar werd beschouwd.
Naaste de bewegwijzerde fietsroute worden veel aantakroutes beschreven zodat iedereen vanuit de eigen regio zijn recreatieve lussen kan fietsen.


ISBN 9058810704
Prijs 14,95 Euro
96 pag
Elfstedenfietsroute

Fietsen langs de Friese Elf Steden, het behoort tot de toppers onder de fietsvakanties in Nederland. De populariteit onleent het zonneklaar aan de mythische tochten op de schaats. De schaatstocht is als een bedevaart. het Elfstedenkruisje een kostbaar relikwie. In deze gids staat echter niet de sportieve prestatie voorop, maar de beleving van natuur, cultuur en landschap. Zo is ook de in deze gids beschreven route een soort 'pelgrimage'. Zij brengt u bij de historische plekken uit de Elfstedentocht en de Friese geschiedenis. tegelijk ontmoet u aan de hand van deze gids het Friesland van nu, met vragen voor de toekomst.
De 250 km lange route is bewegwijzerd, waarbij tal van sluiproutes combinaties mogelijk maken voor kortere dagtochten of langere fietsvakanties. Een losse kleurenkaart is bijgevoegd.


ISBN 905881047X
Prijs 9,45 Euro
64 pag
Internationale LF1 Noordzeeroute

Van de Hollandse duinen, via de Zeeuwse delta en de Vlaamse polders langs het Franse houtland over de heuvels van ArtesiŽ tot aan de witte krijtkusten van Boulonnais. Deze gids beschrijft het zuidelijk deel van de LF1 tussen Den Haag en Boulogne-sur-Mer. De route volgt de mooiste verbindingen en voert steeds over rustige binnenwegen en vrijliggende fietspaden. Met duidelijke routekaartjes op schaal 1:130.000 tot 1:150.000 en alle praktische en toeristische info voor onderweg.


Stichting Landelijk Fietsplatform


ISBN 9072930150
Prijs 11,50 Euro
96 pag
LF1 LF10 Noordzee/ Waddenzeeroute

De totale lengte van deze twee routes bedraagt liefst 615 km. De volledig bewegwijzerde LF1 en LF10 vormen tevens het Nederlandse deel van de Internationale Noordzeeroute.
Beide routes maken hoofdzakelijk gebruik van vrijliggende fietspaden en rustige binnenwegen. De routegids bevat een losse routekaart en alle praktische informatie voor onderweg.


ISBN 9072930125
Prijs 9 Euro
80 pag
LF2 Stedenroute

Deze 340km lange fietsroute tussen Amsterdam en Brussel is volledig in beide richtingen bewegwijzerd. 
Als extra vindt u in deze gids uitneembare kaarten van Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Brussel met de beschrijving van een rondrit langs een aantal karakteristieke plaatsen in deze steden.

 


ISBN 9072930177
Prijs 11,50 Euro
64 pag
LF 3 Maasroute

De 220km lange Maasroute vormt het zuidelijke deel van de LF3. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in 2003 werd deze route op een aantal plaatsen verbeterd. Ook werd een nieuw traject door de Ooijpolder naar Nijmegen toegevoegd, Zo komt u onderweg door natuurgebieden als de Gelderse Poort, de heuvelrug bezuiden Nijmegen en de Maasvallei tussen Cuijk en Maastricht.
Achterin de gids bevinden zich 3 losse uitvouwkaarten met het tracť van de route, stadsplattegronden en een register van VVV's en overnachtingsadressen.


ISBN 9072930223
Prijs 9 Euro
80 pag
LF 3 Rietland/Hanzeroute

De Rietlandroute en de Hanze route zijn beide ongeveer 140 km lang en vormen het noordelijk en middendeel van de LF3. Er wordt echter vanaf Millingen a/d Rijn ook een Ī 100km lange vervolgroute beschreven door het Duitse Rijndal via de Hanzesteden Emmerich, Wesel en Duisburg. 
Landschappelijk hoogtepunt van de route is het gedeelte door het Nationale Park de Weerribben, onderdeel van het grootste laagveenmoeras van West-Europa.
Bij iedere trajectbeschrijving zit een overzichtskaart en een register met overnachtingsmogelijkheden, musea, attracties en VVV-kantoren.


ISBN 9072930185
Prijs 11,50 Euro
56 pag
LF 4 Midden-Nederlandroute

De LF4 is een van de oudste LF routes van Nederland en loopt 300km lang van Den Haag naar Enschede. Voor de herziene uitgave van 2003 werd de route flink aangepast en verbeterd. De belangrijkste landschappen van Nederland worden doorkruist: het Hollands-Utrechtse veenweidelandschap, de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei, de Veluwe, de IJsselvallei, de Achterhoek en Twente. Ten zuiden van Enschede zijn er 2 aftakkingen richting Winterswijk, waar op de Duitse R1 kan worden aangesloten.
Achterin de gids vindt u 3 losse kaartbijlagen met de ingetekende route en alle praktische informatie voor onderweg.


ISBN 9072930132
Prijs 9 Euro
80 pag
LF7 Oeverlandroute

Deze landelijke fietsroute is 350km lang en vormt een in twee richtingen bewegwijzerde diagonaal door Nederland tussen de Noordzee bij Schoorl en het heuvelland bij Maastricht. In de routegids worden de bezienswaardigheden langs de 8 trajecten beschreven die ieder met een kleurenkaart worden geÔllustreerd. Daarnaast zijn er plattegronden en een register met overnachtingsadressen, VVV-adressen, musea en attracties.


ISBN 9072930149
Prijs 9 Euro
80 pag
LF12 Maas- en Vestingroute

Tussen de Maasmonding bij Maassluis en Nijmegen ligt deze 235km lange groene route die volledig bewegwijzerd is. Bij Cuijk sluit de route aan op de LF3, de Maasroute. Twee thema's staan centraal: de concentratie aan verdedigingswerken langs de Maas door de eeuwen heen en de ontwikkeling van nieuwe natuur in het rivierlandschap in de laatste decennia.


ISBN 907293007X
Prijs 11,50 Euro
72 pag
LF13 Schelde-Rheinroute

300 kilometer lang fietsen tussen de Scheldemonding bij Middelburg en de Duitse Rijn bij Duisburg. Hiervan ligt 250 km in Nederland en 50 km in Duitsland. Beide stukken zijn bewegwijzerd, het Nederlandse deel als LF15, het Duitse deel als R12. De route loopt buiten de Brabantse steden om maar er zijn bewegwijzerde routevarianten naar de NS-stations van Breda, Tilburg en Eindhoven.


ISBN 9072930118
Prijs 9 Euro
80 pag
LF15 Boerenlandroute

Vanaf de kust bij Alkmaar tot aan Enschede loopt deze 200 km lange route langs zeer uiteenlopende boerenlandschappen. Van het open weidelandschap in West-Friesland tot het intieme coulissenlandschap van Twente en van de vlakke, rationeel verkavelde Flevopolders tot het glooiende voormalige eiland Schokland middenin in de Noordoostpolder. Bij elk van de 6 deeltrajecten is een overzichtskaart opgenomen en een register met alle praktische info waaronder overnachtingsadressen bij onder meer de boer.

 


ISBN 9072930169
Prijs 11,50 Euro
96 pag
LF16 Vechtdalroute

De Vechtdalroute, 245 km lang, is een Nederlands-Duitse fietsroute die door 3 streken met ieder een geheel eigen karakter voert: het Overijsselse Salland, het Graafschap Bentheim en het MŁnsterland. De route volgt kleine boerenweggetjes en fietspaden. Met name de Duitse trajecten met vrijwel overal 'fietspadkes'zijn ideaal voor fietsers. De gids geeft veel achtergrondinformatie over de vele steden en dorpen met een rijke historie langs de Vecht.


ISBN 9072930200
Prijs 9 Euro
32 pag
LF20 Flevoroute

Dit is een van de meest contrastrijke routes van het netwerk van Landelijke Fietsroutes. In 3 trajecten van respectievelijk 89, 84 en 82 wordt de Flevoroute van Overveen (bij Haarlem) via de Flevopolders naar Groningen beschreven. Overzichtskaarten en detailkaarten van de steden zijn in een insteekhoesje bijgevoegd. Op de kaartjes zijn campings en trekkershutten aangegeven met adresvermelding en telefoonnummer.


ISBN 9058810399 geniet
ISBN 9058810402 spiraal
Prijs 16,50 geniet
Prijs 18,90 spiraal
Landelijke Fietsroutes 1 netwerk Noord

De landelijke fietsroutes vormen een netwerk van ruim 6000 kilometer dat heel Nederland bestrijkt. Een deel van deze LF-routes is bewegwijzerd; de rest is gedetailleerd beschreven in de 2 basisgidsen netwerk noord en netwerk zuid. In dit deel 1 vindt u dus ruim 3000 km aan LF-routes. Praktische informatie voor de fietstoerist zoals overnachtingsadressen en 12 speciaal voor fietsers aangepaste toeristenkaarten  maken van deze basisgids een onmisbaar standaardwerk voor fietsvakanties. 


ISBN 9058810410 geniet
ISBN 9058810429 spiraal
Prijs 16,90 geniet
Prijs 19,50 spiraal
Landelijke Fietsroutes 2 netwerk Zuid

Net als deel 1 bestrjikt ook deel 2 ruim 3000 km aan Landelijke Fietsroutes die over achterafweggetjes en vrijliggende fietspaden voeren. De routes zijn geschikt voor dagtrips, fietstrektochten of om een route uit te stippelen naar een vakantieadres of andere bestemming.
De gidsen zijn zowel met geniete rug als met een handige spiraalband uitgegeven. De kaartjes zijn los in het kaartvak van een stuurtas te steken.
Kaartjes en boekje zijn samen in een plastic hoesje met ritssluiting verpakt.

ISBN 9058810437 geniet
ISBN 9058810445 spiraal
Prijs 28,50 geniet
Prijs 32,75 spiraal
Landelijke Fietsroutes set, 1 en 2 geniet

Landelijke Fietsroutes set, 1 en 2 spiraal

 


Stichting ReCreatief Fietsen


ISBN 9077056068
Prijs 6,50
100 pag, ringband
Fietsen langs Hunebedden

Een cultuur-historische fietsroute langs alle hunebedden in Drenthe.
In het handige ringbandboekje wordt eerst het een en ander over de hunebedden op een rijtje gezet. Opgravingen, onderzoek, restauratie, maar ook iets over de mensen die ze hebben gebouwd.
Van iedere hunebed wordt bovendien nadere informatie gegeven apart van de exacte routebeschrijving van het traject waaraan de betreffende hunebed is gelegen.

De route is 292 km lang en kan over meerdere dagen worden uitgespreid. Campings en andere overnachtingsmogelijkheden worden daartoe op de kaartjes duidelijk aangegeven. De route is ook voor kinderen geschikt.

Fietsgidsen van Uitgeverij Elmar


ISBN 9038907435
Prijs 15,50
174 pag 3e druk 2002
Het Fietserpad

Wat het Pieterpad is voor de wandelaar is het Fietserpad voor de fietser: 574 km lang genieten van de diversiteit van het Nederlandse landschap. Van de Limburgse heuvels, het Maasdal, de Gelderse Poort, de Achterhoek, Twente en Drenthe tot aan het Groningse platteland. De route is beschreven van zuid naar noord en geÔllustreerd met 31 gedetailleerde kleurenkaartjes. Ook de informatie over campings, hotels en VVV's ontbreekt uiteraard niet.


ISBN 9038909799
Prijs 15,50
174 pag 1e druk 2000
De Tien ProvinciŽnroute

De Tien ProvinciŽnroute is een vervolg op het Fietserpad en een westelijke variant daarop. Deze 623 km lange route die van noord naar zuid is beschreven biedt in combinatie met het Fietserpad dus de mogelijkheid tot een rondrit van 1200 km door Nederland. De route begint vlakbij Pieterburen, gaat door Groningen en de heide en bossen van Drenthe en een stukje Friesland naar het IJsseldal. Vervolgens komt de Veluwe en het afwisselende rivierengebied van de Betuwe tot  Gorinchem. Na 100 km door het Brabantse land doemen de Limburgse heuvels op aan de horizon om in het gehucht Withuis bij Eysden te eindigen.


ISBN 9038912536
Prijs 14,25 Euro
230 pag 
Bedevaarten Route

Op de fiets van Egmond naar Echternach

Deze fietsgids voert over een afstand van 727 km langs bedevaartsplaatsen in Nederland, BelgiŽ en Luxemburg. De route begint in Egmond, waar Sint Willibrord in het jaar 690 aan land zou zijn gekomen en de basis legde voor de kerstening van Nederland, en eindigt in Echternach waar de heilige begraven ligt. Op weg naar Echternach worden 79 bedevaartsoorden aangedaan, waarvan er diverse nog springlevend zijn met monumentale kerken en kapellen en duizenden bezoekende pelgrims.

De fietsroute is meer dan een tocht langs religieuze gebouwen en artefacten. Het is vooral ook een boeiende combinatie van landschappen, cultuur en belangrijke momenten uit de geschiedenis der Nederlanden. Naast de route-omschrijving bevat de gids informatie over bedevaartplaatsen, geschiedenis, opmerkelijke gebeurtenissen en praktische info voor onderweg.


Lange Fietsrondes ANWB/VVV


ISBN 9018015520
Prijs 7,95
72 pag Nederlands
Rondje Drenthe

Circa 450 km volledig bewegwijzerd over fietspaden en rustige wegen; door de bossen en over de hei. De hoofdroute heeft 3 routeverkortingen zodat tochten van verschillende lengte gefietst kunnen worden. Met behulp van het praktische routeplanningsschema is een rondje Drenthe in te delen in 2 tot 9 dagen fietsplezier.

ISBN 9018012149
Prijs 7,95
72 pag Nederlands
Veluweroute

Circa 400 km volledig bewegwijzerdd over fietspaden en rustige wegen; door de bossen en over de hei. De ruim 265 lange hoofdroute heeft diverse doorsteken zodat allerlei combinaties (vanaf 88 km) kunnen worden gemaakt. Zo is het rondje Veluwe in te delen in 2 tot 6 dagen fietsplezier.

ISBN 9018008117
Prijs 7,95
56 pag Nederlands 
Elfstedenroute

De volledig bewegwijzerde route is 230 km lang en in 1998 uitgebreid met 3 bewegwijzerde rondjes: de Sneekermeerronde (42km), de Fluessenronde (51 km), en de Lauwersmeerronde (79 km). Gekoppeld aan de hoofdroute ontstaat er een 400 km lange fietsronde die met behulp van het routeplanningsschema in is te delen in 1 tot 8 dagen fietsplezier.

ISBN 9018011177
Prijs 7,95 Euro
56 pag, Nederlands
Rondje Achterhoek
Kastelenroute Oost-Gelderland

De Kastelenroute Oost-Gelderland is een circa 350 km lange, volledig bewegwijzerde route door de Achterhoek en de Liemers (met Montferland). De route kan met behulp van de eveneens bewegwijzerde routeverkorting in een oostelijk of in een westelijk rondje worden gesplitst. U fietst door een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland, langs Saksische boerderijen, bolle essen, houtwallen, bossen, grillige beekdalen en vele kastelen.

ISBN 9018011754
Prijs 7,95
72 pag, Nederlands
Rondje Groningen

Op deze 410 km lange bewegwijzerde fietsroute laten we u met alle facetten van de provincie Groningen kennismaken: onmetelijke graanakkers, kapitale boerderijen, veenkoloniŽn, wierdendorpjes op de klei, esdorpjes op zand. Drie in 2 richtingen bewegwijzerde routeverkortingen leveren desgewenst vier korte rondjes op. In kort bestek worden in deze gids ook twee grensoverschrijdende routes beschreven: de Dollardroute en de United Countries Tour (U.C.T. -fietsroute)

ISBN 901801415X
Prijs 7,95
64 pag, Nederlands
Rondje Rivieren

U leert met deze door de ANWB bewegwijzerde route het gevarieerde Gelders Rivierengebied en het noordwesten van de Niederrhien (Duitsland) kennen. Belangrijke thema's onderweg zijn natuurontwikkelingsprojecten als Gelderse Poort, Fort Sint-Andries en Noordoever Nederrijn. De circa 222 m lange hoofdroute heeft 6 routeverkortingen zodat allerlei korte rondjes (50-137km) gemaakt kunnen worden. In het totaal kunt u zo'n 336 km fietsen over fietspaden en rustige wegen; over dijken langs de grote rivieren en door bossen.


ISBN 9018014168
Preis 7,95 Euro
64 Seite 
Sprache: Deutsch
3-Strom-Route
Auf diese ausgeschilderten 3-Strom-Route (Rondje Rivieren) entdecken Sie per Rad den unteren Niederrhein und das Flussgebiet der Niederlšndischen Provinz Gelderland. Auch an 6 AbkŁrzungen der zirka 222 km langen Hauptstrecke ist gedacht. Sie kŲnnen kŁrzere Touren von 50 bis 137 km machen. Alles in allem erstreckt sich die Ausschilderung auf 336 km schŲner Radwege und ruhiger StraŖen. In dieser Ausgabe finden Sie eine Gebrauchsanweisung, ‹bernachtungstipps und vieles mehr.

Fietsgidsen van Cartostudio


ISBN 9080147850
Prijs 12,50
Spiraalband en gebonden
Deel 0 Randsteden Nederland-Maastricht/Leuven

Onder het motto 'De wegen naar het Zuiden' worden hier de aanlooproutes vanuit verschillende steden in de Randstad naar Maastricht (voor de route naar Rome; zie verder bij ItaliŽ) resp. Leuven (voor de route naar Barcelona; zie verder bij Spanje) beschreven. De full-color kleurenkaarten , waaronder ook veel stadsplattegronden , zijn apart gebundeld in een handige spiraalband. De praktische info, haarscherpe kleurenfoto's en routebeschrijvingen zijn in een apart boekje van 64 pagina's samengebracht.


ISBN 9080147877
Prijs 12,50
Spiraalband 50 pagina's
Deel 1a Maastricht-Luxemburg-Nancy

Dit deel geeft diverse fietsroutes tussen Maastricht en Luxemburg en verder door naar Trier, Metz en Nancy. Dat geeft de mogelijkheid van een fietsvakantie dicht bij huis in de Ardennen, Eifel of Luxemburg, maar biedt ook gelegenheid om via Nancy aan te sluiten op de route naar Barcelona (zie bij Spanje) of via bijvoorbeeld Metz op de route naar Rome (zie bij ItaliŽ). 

V & W Media Producties


ISBN 9090176608
Prijs 17,95
132 pag fullcolour
De Ronde van Nederland
Langs de grens met Paul Vreuls. 2004 km fietsavontuur in elf etappes is het minutieuze verslag van een tocht langs de gehele Nederlandse grens. Het verslag vormt een wonderlijke aaneenschakeling van gekke plekken, rare ontmoetingen en vreemde vondsten.
Dankzij het pennetje van Paul en de fraaie fotografie van Niels Kooyman en Jurjes Drenth is 'De ronde van Nederland' een heerlijk boek, voor fietsers ťn voor thuisblijvers. Met een handige bijlage vol nuttige informatie zodat u meteen ook uw eigen ronde van Nederland kunt gaan doen.


Lange Afstandroutes in VLaanderen


ISBN 9059340019
Prijs 9,95
Spiraalband 117 pagina's
Vlaanderen Fietsroute

De bekendste van de Lange Afstands Fietsroutes in Vlaanderen is 800 km lang en voert langs de mooiste plekjes. De route bestaat uit 4 trajecten: Het noordelijke traject van Brugge naar Thorn volgt de LF5, het oostelijke traject van Thorn naar Riemst de LF 7, het zuidelijke traject van Riemst naar Diksmuide de LF 6 en het westelijke traject van Diksmuide naar Brugge de LF1.
De full-colorkaartjes zijn op basis van de 1:50.000 kaarten van de NGI (Nationaal Geografisch Instituut) De verklaring van de legenda en de tekst is in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 


ISBN--
Prijs 14,95
Spiraalband 90 pagina's
Fietsen in het Land van de Flandriens

Deze full-color topogids met topografische kaarten 1:100.000 beschrijft een netwerkje van routes dat bestaat uit de LF 39 Flandriensroute (203km van Breskens naar Watten), de LF52 Guldensporenroute (128km van Zeebrugge naar ArmentiŤres) en de LF53 Artevelderroute (134km van Gent naar de Panne)


ISBN --
Prijs 10,- Euro
Spiraalband 69 pagina's
Landelijke fietsroutes

Deze topogids beschrijft 5 Vlaamse LF-routes die samen met de Vlaanderen fietsroute een heus netwerk vormen. Het zijn de LF30 (Schelde-deltaroute), LF38 (Dender-Waaslandroute), LF2 (Stedenroute), LF9 Frieslandroute en de LF35 (Kempenroute en Hageland-Haspengouwroute). Ze sluiten aan op het Nederlands LF-netwerk en zijn in beide richtingen bewegwijzerd. De Kaarten op schaal 1:50.000 zijn in kleur.

 


ISBN --
Prijs 9,95 Euro
Spiraalband 52 pagina's
LF51 Kempenroute

Fietsen van Eindhoven naar Antwerpen
Deze 110 km lange fietsroute verbindt Eindhoven met Antwerpen.In de groene en rustige Kempen loopt het grootste deel van deze route langs jaagpaden, landbouwwegen en veilige vrijliggende fietspaden. Onderweg valt er cultuur op te snuiven in Herentals, ook wel de historische hoofdstad van de Kempen genoemd. De gids bevat behalve info over afstanden, logies en bewegwijzering ook een aantal suggesties voor meerdaagse fietsvakanties. De route is duidelijk ingetekend op 9 fullcolor topografische kaarten schaal 1:50.000.


ISBN --
Prijs 14,95
Spiraalband 56 pagina's
Jeugdherbergen route

235 km lang is deze uit 1993 daterende, bewegwijzerde fietsroute.Hij loopt van Bergen op Zoom naar Voeren en verbindt de jeugdherbergen van Bergen op Zoom, Zoersel, Nijlen, Westerlo, Diest, Bokrijk, en Voeren. Het traject is ingetekend op 17 uittreksels van de topkaarten 1:50.000. De beschrijving is in het Nederlands.


ISBN--
Prijs 15,45 
Spiraalband 64 pagina's
Gravejansroute LF 51-511

De Gravejansroute loopt van Antwerpen naar de kust en heeft 3 takken: ťťn tak gaat naar Zeebrugge (via een stukje Zeeuws-Vlaanderen), de tweede via Brugge naar Oostende en de derde loopt door tot de Panne. De totale bewegwijzerde route bedraagt 220km. Met full-color kaartfragmenten 1:50.000 van het NGI.

Voor dagtochten in Nederland klik hier


Fietsgidsen Luxemburg van Guy Binsfeld


ISBN 2879540351
Prijs 26,95
4e druk 2003
Klapper met 40 losbladige routes

40 Randonnťes Cyclistes
40 Radwanderwege
40 Cycle Routes

In een groenplastic klapper van 17x18,5 cm zijn 40 fietstochten verzameld die door het hele groothertogdom verspreid liggen. De lengte varieert van 21 tot 55 km. Iedere dagtocht is op een in drieŽn gevouwen pagina afgedrukt en kan apart in een plastic hoesje worden meegenomen. De beschrijving is drietalig: Frans, Duits en Engels en alle tochten gaan vergezeld van een gedetailleerde topografische kaart 1:50.000 en een eenvoudig hoogteprofiel. Er wordt uiteraard veelvuldig gebruik gemaakt van het Luxemburgse fietspaden netwerk.
Let op: De klapper past niet door de brievenbus dus de porto bedraagt 5,50 Euro!ISBN 287954078X
Prijs 17,90
144 pag, 2e druk 2003
Taal Frans, Duits, Engels

Velotour Luxembourg

In deze rijkelijk geÔllustreerde fullcolour fietsgids staan 11 toeren beschreven die samen een 900km lang netwerk vormen dat heel Luxemburg dekt. De diverse toeren maken hoofdzakelijk gebruik van de speciaal aangelegde autovrije fietspaden en zijn te combineren tot verschillende kortere en langere trektochten. Op een apart bijgevoegde losse kaart op basis van de 1:50.000 topografische kaart van Luxemburg zijn alle tochten en alle fietspaden ingetekend.
Alle teksten zijn in het Frans, Duits en Engels.

Achterin is een lijst te vinden met alle fietsenmakers en jeugdherbergen van het groot-hertogdom.