Ankie Mensink Fonds


Start
Reglement
Com. van aanbeveling
Subsidie voorbeelden
Links
Machtiging

Welkom bij het Ankie Mensink Fonds

Doelstelling

Het Ankie Mensink Fonds verleent steun aan mensen van niet-Nederlandse herkomst, woonachtig in Nijmegen en omgeving, die als gevolg van hun positie financiŽle problemen ondervinden. Het gaat in de praktijk om betrekkelijk kleine bijdragen, met name waar voorliggende voorzieningen ontbreken. Daarnaast ondersteunt het fonds activiteiten en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een multiculturele samenleving.
De achterliggende visie is, dat juist in het huidige politieke en sociale klimaat onverminderd moet worden gestreefd naar een samenleving waarin mensen van niet-Nederlandse herkomst volwaardige kansen krijgen.

Relatie met Het Inter-lokaal

Het fonds is een voortzetting van het steunfonds voor cliŽnten van de Gastarbeidwinkel, thans Het Inter-lokaal,  sinds 1975 aan de Holtermanstraat 2 in de wijk Bottendaal, maar vanaf 1 november 2003 aan de St. Annastraat 67-69 in Nijmegen. Het Inter-lokaal houdt zich sinds 1975 bezig met sociaal-juridische hulpverlening en belangenbehartiging voor allochtonen, laagdrempelig en ongebonden. De organisatie is uitgegroeid tot een interculturele instelling, waar ruim dertig mensen Ė betaald en vrijwilig -werken. Per jaar zijn er ruim 5000 bezoekers met zoín 8000 hulpvragen.Met name op dit spreekuur van Het Inter-lokaal komen de schrijnende situaties aan het licht waar een bijdrage van het fonds enig soelaas kan bieden. In het vijfkoppige bestuur van het Ankie Mensink-fonds zitten daarom drie bestuursleden van Het Inter-lokaal.

Wie was Ankie Mensink?

Ankie Mensink was een van de oprichters van de Gastarbeidwinkel. Tijdens en na haar studies antropologie en Arabisch was zij hierin jarenlang actief. Haar speciale aandacht ging uit naar de positie van alleenstaande Marokkaanse vrouwen. Vanaf 1980 was zij een van de drijvende krachten van het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) in Nijmegen, destijds een nieuw verschijnsel in Nederland. Van 1990 tot 1997 was Ankie bestuurslid van Het Inter-lokaal. Ze overleed op 22 maart 2001, 54 jaar oud.

Werkwijze

De aanvragen voor een bijdrage uit het fonds worden behandeld door een vaste medewerker van Het Inter-lokaal. Ook kan er rechtstreeks bij het secretariaat hulp worden aangevraagd. Beoordeling geschiedt volgens vaste criteria. Korte lijnen dus, zodat de steun snel, zonder rompslomp en onnodige kosten, kan worden toegekend.
Voor subsidievoorbeelden

Donaties

Eenmalige giften zijn uiteraard van harte welkom op gironummer 397 04 89, maar het fonds streeft ernaar het aantal vaste donateurs uit te breiden. Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar onder de gebruikelijke voorwaarden.
De Inspecteur van de Belastingen heeft de stichting gerangschikt als
instelling ex art. 24 lid 4 Successiewet en art. 6.32 tot en met 6.40 wet Inkomstenbelasting.

Voorbeeld Machtiging Automatische incasso


Contact:

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30-11-03.